Tulum CE – AT Tip Onay Belgesi

Tulum CE – AT Tip Onay Belgesi

AT Tip İnceleme Sertifikasyonu (EC Type Examination Certification)

Tulum Modul B Sertifikası için; Tulum üreticileri ürünlerinin özelliklerinin bütün detaylarını kapsayan bir teknik dosya hazırlamalıdırlar. Bu dosya ek olarak ürüne ait numunelerinin onaylanmış kuruluşun akredite laboratuvarında teste tabi tutulması gerekmektedir. Teknik dosyanın incelenip onaylanması ve testlerin de olumlu sonuçlanması neticesine ‘AT Tip İnceleme Sertifikası’ yayınlanmaktadır. Üreticiye verilen bu sertifika ile üretici sorumluluğu olan Tip inceletmesini tamamlamış olur. Modül B belgesinin geçerliliği 5 yıl olarak belirlenmektedir.

Modül C2 veya Modül D Sertifikası

AT Tip İnceleme Sertifikası alan firmalar yalnız başına ürünlere CE etiketi iliştirme hakkını tam olarak kazanamazlar. Ürünlerine CE markasını iliştirebilmek isteyen üreticiler, Modül B Tip İnceleme Sertifikasına ek olarak da aşağıdaki seçeneklerden birine göre sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Tamamlayıcı modüllerden hangisini seçecekleri ve uygulayacağını üreticiler kendileri belirlemektedirler.

Modül C2 Sertifikası (Üretimin dahili kontrolüne dayalı tipe uygunluk)

Onaylanmış Kuruluş ürünlerin seri imalatı ile ilgili üretici tarafından gerçekleştirilen üretim kontrol süreçlerini ve fabrikada gerçekleştirilen deney, muayene ve testlerin denetimini gerçekleştirir. Buna ek olarak sertifikanın geçerliliğinin devamının sağlanması adına onaylanmış kuruluş her yıl en az 1 kere rastgele periyotlarla üretim tesisine denetim gerçekleştirirler.  Modul C2 sertifikasının sürekli olarak geçerliliği gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesine dayalı olarak devam etmektedir.

Modül D Sertifikası (Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk)

Bu uygunluk değerlendirme modülüne göre sertifika almayı tercih eden üreticilerin bir kalite yönetim sistemini işletiyor olması gerekmektedir (Örneğin ISO 9001). Onaylanmış kuruluş üretim tesisinde uygulanan kalite yönetim sisteminin denetimini gerçekleştirir ve aktif olarak uygulanan prosesler ışığında olumlu sonuçlanan denetimden sonra sertifikayı yayınlar. Modül D belgesinin de geçerliliği yıllık gözetim denetimlerine bağlı olarak devam etmektedir.

Femko Belgelendirme, 2016/425/EU Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği çerçevesinde ilgili standartlar kapsamında Kişisel koruyucu tulum üreticileri için laboratuvar testleri, teknik dosya incelemeleri ve CE Belgelendirme işlemleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.