Termal Kamera Ölçümü ve Periyodik Kontrolü

Termal Kamera Ölçümü ve Periyodik Kontrolü

Günümüzün son teknoloji ürünü olan Termal kamera insan gözünün görmediği ısı enerjisini ölçen sistemdir. Ölçülen yerin aşırı sıcaklıklarını tespit eden bu cihaz ile kazaların önüne geçilebilir. Genellikle güvenlik amaçlı askeri alanlarda kullanılan termal kameralar özel sektörde özellikle mühendislik uygulamalarında kullanılmaktadır.

Termal kamera ölçümü, elektrik tesisatı, elektrik panosu, makinalar, asansörler ve inşaat sektöründeki yapılarda olmak üzere aklınıza gelebilecek bir çok alanda kullanılmaktadır. Fabrikanızda, iş yerinizde ürettiğiniz veya üretilen her hangi bir ürünün çalışması sırasında sıcaklık değişimleri termal kamera ölçülebilmektedir. Termal kamera ile ölçüm ve testi her sektörde yapılabilmektedir.

Termal Kamera ile Ölçümü ve Kontrolü Uygulama Alanları

  • Elektrik akımının geçişinde elektrik tesisatında ve tesisattaki diğer elemanların (trafolar, kablolar, sigortalar, merdiven otomatiği, anahtarlar, kapasitörler ve diğer bağlantı elemanları)’nın elektrik ile buluşması ile oluşan fazla ısınmaları termal kamera ile tespit edilebilir.
  • Fabrikalarda bulunan büyük, küçük, kesici ve delici tüm makinaların termal kamera aşırı sıcaklıklar tespit edilebilir. Seri üretim yapan fabrikalarda kullanılan tüm cihazların ve makinelerin aşırı sıcaklıkların ölçümü yapılır.
  • Konutlarda, plazalarda, komu kurum ve kuruluşlarda, depolarda, silolalar da kullanılan insan ve yük asansörlerinin panoları, elektrik aksamları ve elektrik motorunun çalışması sırasında ölçümleri yapılarak aşırı ısınan bölgeler ve cihazlar termal kamera ile tespit edilebilir.
  • Basınçlı kap ve tesisatlar da kullanılan sistemler yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıkta çalışırlar. Bu sıcaklıkların normalde çok daha fazla olması durumlarında, basınçlı tesisatta ve bu tesisattaki kullanılan parçaların aşırı sıcaklık değerlerinin ölçümü yapılır.
  • Kaldırma iletme ekipmanları olan, teleferikler, forkliftler, vinçler, kamyonlar ve diğer tüm iş makinaları termal kamera ile ölçülür ve aşırı sıcaklıklar tespit edilir.
  • Veri merkezlerinde, iletişim operatörlerinin kullandığı sunucularda 7/24 işlem yapılan tüm bilgisayar ve donanımlarının termal kamera ile aşırı sıcaklıklarının ölçümü yapılır.

Yukarıda belirtilen ve diğer bütün sektörlerde kullanılan cihazların, makinaların ve tesisatların termal kamera ile ölçümleri yapılarak aşırı sıcaklıkları tespit edilir. Tespit edilen aşırı sıcaklıklar firma yetkililerine bildirilerek önlemlerin alınması sağlanır. Femko, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Termal kamera ölçümü ve kontrolü, ile sıcaklıkları ve tehlikeli durumları raporlar.

Termal kamera ölçümü ve kontrolü, hizmetimiz bütün sektörlerde kullanılan cihazları, makinaları ve tesisatları termal kamera ile sıcaklıkları ölçerek kontrollerini gerçekleştirir. Termal kamera ile yaptığımız bu ölçüm ve kontroller “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerine” göre yapılmaktadır.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.