Exproof Bilgisayar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme; 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği kapsamında ex-proof cihazlar (Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu sistemler) üreten imalatçılara, Patlamadan Korunma Dokümanı, Ek 3 (Modül B) AB Tip İncelemesi Modülü (seri üretim için belgelendirme), EK 4 (Modül D) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu, EK 6 (Modül C1) Denetimli Ürün Deneyi ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk, Ek 7 (Modül E) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan tipe uygunluk, EK 8 (Modül A) Madde 15.1.b (ii) Üretimin Dahili Kontrolü Modülü, Ek 9 (Modül G) Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Modülü (seri üretimi olmayan, adetli üretimler için cihaz başı belgelendirme) gibi ATEX belgelendirme modülleri kapsamında Teknik Dosya Denetimleri ve Atex Sertifikası işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan bilgisayarlar ile ilgili güvenlik gerekliliklerini belirtmektedir. Bu bilgisayarlar özel koruma donanımlarına sahiptirler. Madenler ve yerüstü muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere üretilmektedirler.

grey

2. AMAÇ

Patlayıcı ve yanıcı ortamlar olarak bilinen tehlikeli sahalarda kullanılan 94/9/ AT kapsamındaki ürünlerin piyasadaki mevcut durumlarının ‘’Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT)’’ Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, belirtilen standartlar doğrultusunda uygunluk denetimlerinin (etiket, test ve muayenelerinin) yapılması ve sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetler;

 • Piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespit edilmesi,
 • Yönetmeliğe uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Denetim mekanizmalarının sorunsuz işletilebilmesi için gereken faaliyetlerin planlanması,
 • Risk teşkil eden ürünler için gerekli önlemlerin alınması,
 • Gerektiğinde laboratuvar test imkanlarından yararlanılması,
 • Denetim sonuçlarının değerlendirilerek istatistiksel veriye dönüştürülmesi,
 • İlgili kuruluşların bilgilendirilerek konuyla ilgili bilinçlenmenin arttırılmasıdır.

3. DAYANAK

Exproof bilgisayarlarda kullanılan koruma tipleri ürünlerin kullanılan ortamlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu ürünün denetim sürecinde gerekli olacak mevzuat listesi aşağıda verilmiştir.

1. Kanun:

 • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

2. Yönetmelikler:

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT) Yönetmelik

3. İlgili Standartlar:

 • Exproof Bilgisayarların denetlenmesinde kullanılacak standartlar Tablo 1’de verilmiştir.

grey

4. TEKNİK BİLGİLER

Exproof bilgisayarların kullanıldığı ortam koşulları bakımından dış muhafazaları Çelik aşağıdaki şekildeki gibi olabilmektedir. Kullanılan ekranların geniş aralıktaki sıcaklık değerlerine uygun olması gerekmektedir. Korunaklı elektorik devre bileşenleri ve panel malzemeleri sayesinde kimya sanayi, petrol, gaz işleme platformu gibi çalışma alanlarında tehlikeli koşullarda çalışma imkanı sağlar.

grey

Magnezyum kaplamayla güçlendirilmiş kasa aşağıdaki şekil ile korunan taşınılabilir bilgisayarlarda mevcuttur.

grey

All-in-one adlandırılan panel bilgisayarların aşağıdaki şekil paslanmaz çelik muhafazaları işlemciyi korumaktadır. Yüzeyinin düz olması ile kolay temizlenme sağlar ayrıca bağlantı noktaları görüldüğü gibi çelik kapaklar ile korunur.

grey

Dokunmatik ekranlı olan bilgisayarların aşağıdaki şekil ekran kısmı sertleştirilmiş camdan yapılmaktadır. Yüzeyleri alüminyum kaplamadır.

grey

Ürün ile ilgili olarak örnek etiket aşağıdaki şekilde görülmektedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Exproof bilgisayarlar, tek başına bir risk taşımamakla beraber, kullanıldığı ortamın parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı riski olmasından dolayı kullanılacağı ortamlara göre Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeleri ve yönetmeliğe uygun üretilmeleri gerekmektedir. İnsan can ve mal güvenliğini birinci derecede tehdit etmesinden dolayı kullanıldıkları patlayıcı ortamlara uygun olarak monte edilmeli, tamir ve bakımları da cihazın ve koruma özelliklerinin ilk üretimi aşamasındaki değerlerini muhafaza edilebilecek şekilde yapılmalıdır.

Femko Muayene, tüm bunların dışında ATEX 137 (99/92/EC) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Muayenesi, EN 60079-14 Patlayıcı Ortamlarda Tesis ve İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Uygunluk Muayenesi, EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 Standartları kapsamında Proje uygunluk Muayenesi gibi alanlarda da çözümler sunmaktadır.