Taşınabilen Daldırma Tipi Isıtıcılar – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, taşınabilen, daldırma tipi ısıtıcılara yönelik yapılacak denetimler esnasında incelenmesi gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Taşınabilen daldırma tipi ısıtıcılar, havuz ve kazan gibi hacmi büyük alanlardaki, su ve kimyasal sıvıların kış aylarında donmalarını engellemek maksadıyla tasarlanmış makinalardır.

Bu rehber, “TS EN 60335-2-74 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için –Bölüm 2.74:Taşınabilen, Daldırma Tipi Isıtıcılar için Özel Kurallar” Standardına göre beyan gerilimi 250V’dan büyük olmayan, ev ve benzeri yerlerde kullanılan taşınabilen elektrikli daldırma tipi ısıtıcıları kapsamaktadır.

Ayrıca ev tipi kullanım için amaçlanmayan, ancak toplum için tehlike kaynağı olabilen, örnek olarak, rasgele kişiler tarafından dükkân, küçük sanayi ve çiftliklerde kullanılması amaçlanan cihazlar bu Standardın kapsamı içindedir.

Öte yandan TS EN 60335-2-74 Standardının ve dolayısıyla taşınabilen daldırma tipi ısıtıcılara yönelik gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 • Özellikle sınai amaçlar için kullanılan cihazlar
 • Korozyona veya patlamaya eğilimli tozlu, buharlı veya gazlı bir ortam gibi özel şartların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlar
 • Sıvı ısıtıcı cihazlar gibi taşınabilir cihazlar içine dâhil edilen ısıtıcı elemanlar
 • Akvaryum ısıtıcıları
 • Sabit daldırma ısıtıcılar

2. AMAÇ

Taşınabilen daldırma tipi ısıtıcılarına yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetiminin amacı;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyeleri belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına işlenmesi
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB),
 • TS EN 60335-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar – Genel Kurallar Standardı,
 • TS EN 60335-2-74 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için –Bölüm 2.74: Taşınabilen daldırma tipi ısıtıcılar İçin Özel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

4. TAŞINABİLEN DALDIRMA TİPİ ISITICILAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Daldırma tipi rezistanslar bir veya birden çok tüp rezistansının bir flanş üzerine bir araya getirilmesiyle oluşturulurlar. Bu tip rezistanslar çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilirler. Dış kılıfta kullanılan çeşitli materyaller, nominal ısı derecesi ve ısıtılacak malzemenin korozif etkisine göre çeşitlendirilebilir. Tüp rezistanlar tek plaka üzerinde monteli oldukları için kolayca yıldız veya üçgen bağlantı ile birbirlerine bağlanabilirler.

Daldırma tipi ısıtıcılar, sıvıları ısıtma amaçlı olarak dizayn edilmişlerdir. Sıvılar doğal akışkan veya durağan olarak tank içerisinde bulunabilir. Kimya endüstrisi, petrokimya veya gıda endüstrisi gibi çeşitli sektörlerde ve yardımcı işletmelerde kullanılabilirler. Tabiki yüzme havuzları, sauna gibi sosyal uygulamalar için de tercih edilebilirler.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Elektrik çarpması riski
 • Yangın riski
 • Firmalar arası haksız rekabet oluşması