Streçleme (Sarma) Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; sarma makinelerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU)
 • TS EN 415-1 Ambalajlama Makinaları – Güvenlik – Bölüm 1: Ambalajlama Makinaları ve İlgili Donanımları – Terimler ve Sınıflandırma
 • TS EN 415-5+A1 Ambalajlama Makinalarında Güvenlik- Bölüm 5: Sarma Makinaları yönetmeliklerine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. STREÇLEME (SARMA) MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Mamulleri Kısmen Saran Sarma Makinaları

 1. Bantlama Makinası: Mamulün veya mamul grubunun etrafına bir bant malzeme saran ve yapıştırıcı ile veya ısı tatbik ederek kapatan ambalajlama makinasıdır.
 2. Silindirik Saran Ambalajlama Makinası: Mamulün veya mamul grubunun etrafına termoplastik malzemeden bandı gevşek olarak saran ambalajlama makinasıdır. Daha sonra ambalâj şirink tüneline girer ve ısı etkisiyle sıkıca sarılarak ambalâj elde edilir. Bant bir veya iki film makarasından temin edilir.
 3. Gergin Bantlama Makinası: Mamulün veya mamul grubunun etrafına termoplastik malzemeyi sıkıca saran ambalajlama makinasıdır.
 4. Gergin Filmle Sarma Makinası: Mamul veya mamul grubu makinadan geçerken etrafını hareket halindeki termoplastik malzeme ile birkaç kat sıkıca saran ambalajlama makinasıdır.

Kapatmadan Tam Sarma Gerçekleştiren Sarma Makinaları

 1. Katlayarak Sarma Makinası: Alüminyum folyo veya kâğıt gibi esnek malzeme kullanarak mamulü saran ve birkaç katlama işlemiyle ambalajlayan makinadır.
 2. Çekme Mamulü Ambalajlayan Sarma Makinası: Kalıptan çekilen mamul, örneğin tereyağı veya yenebilir yağ, ölçüsünde kesilir ve daha sonra esnek bir malzemeyle sarılarak ambalâjlanır.
 3. Kıvırarak Sarma Makinası: Ambalâjın açık uçlarını kıvırarak kapatan sarma makinasıdır.

Kapatarak Tam Sarma Gerçekleştiren Sarma Makinaları

 1. Üst Sarma Makinası: Mamulü veya mamul grubunu, esnek ambalajlama malzemesiyle bir seri katlama, ısı ile kapatma veya yapıştırma işlemleriyle sararak ambalajlayan makinadır.
 2. Rulo Sarma Makinası: Silindirik bir mamul veya mamul grubunu rulo şeklinde ambalajlamak için, bir seri katlama, ısı ile kapatma veya yapıştırma işlemleriyle saran makinadır.
 3. Folyo Ve Bantla Sarma Makinası: Mamulü alüminyum folyo ile saran ve ambalâjı tamamlamak için kağıt bant takan ambalajlama makinasıdır.
 4. Pilili (Kıvrımlı) Sarma Makinası: Esnek malzemeyi toplayıp mamulün üzerine katlayan ve etiket yapıştırarak bir noktada kapatan sarma makinasıdır.
 5. Gergin Film Sarma Makinası: Gergin film rulosunu mamulün etrafına saran, daha sonra toplayıp filmin kenarlarını alt tarafta ısı ile kapatan sarma makinasıdır.
 6. L – Kapatma Makinası: Uzunlamasına yarıya kadar katlanmış termoplastik film kullanan sarma makinasıdır. Mamul veya mamul grupları filmin her iki yarısı arasına yerleştirilir, daha sonra film mamulün etrafına L- şekilli kapatma çubuğu ile kapatılır. Böylece her üç tarafı kapatılmış tam kapalı bir ambalâj elde edilir.
 7. Üst Katlamalı Sarma Makinası: Termoplastik malzemeyi katı bir ambalâjın etrafına katlayan ambalajlama makinasıdır. Ambalâj yatay durumda taşınırken ambalâjın altındaki kanatlar kapatılmaz. Ambalâjın önündeki ve arkasındaki karşıt kapatmalar ambalâj tüneline girmeden kapatılır. Tünelde malzeme büzüşür ve üstteki kapatılan malzeme ambalâjın altında kapatma yapar.

Deri (Tulum) Ambalajlama Makinası

 • Karton levhalar üzerine yerleştirilmiş mamulleri termoplastik film rulosuyla sarıp, ısıtarak mamulü bütünüyle saran ambalajlama makinasıdır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Hareketli parçalardan oluşan tehlikeler
 • Pinömatik ve hidrolik sistemden dolayı oluşan tehlikeler (çarpma, kesme, sıvı püskürtme, yangın vb.) c. Çalışma alanına düşen parçalardan oluşan tehlikeler

Elektriksel Tehlikeler:

 • Elektrikli ekipmanlarda çarpma ve yanık tehlikesi b. Elektriksel yükten dolayı yangın tehlikesi

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri

4. Isıl Tehlikesi

 • Sürücü motorlarda ve sızdırmazlık sağlanmış(kapatılmış) mekanizmalarda yüksek yüzey sıcaklığından dolayı yanık tehlikesi