Işıltılı Yolvericiler (Starter) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Işıltılı yolvericiler (starter) ile ilgili yapılacak denetimler esnasında incelenmesi gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Bir fluoresan lamba devresi fluoresan ampul, ışıltılı yolverici (starter), soket, balast ve armatürden oluşmaktadır.

Fluoresan lamba içerisinde yer alan ışıltılı yolvericiler (starter) fluoresan ampulün ön ısıtma devresini açan yani ilk ateşlemeyi sağlayan ve kapayan bir aydınlatma elemanıdır.

grey

Fluoresan ampuller aynı güce sahip akkor flamanlı ampullere göre 4 -5 kat daha fazla ışık verdiğinden kullanımı en yaygın aydınlatmadır. Fluoresan lambayı oluşturan aydınlatma elemanlarından biri olan ışıltılı yolvericilerin (starter) kullanımı oldukça yaygındır.

2. AMAÇ

Işıltılı yolvericilere (starter)yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS 805 EN 60155 “Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler” için standart kapsamında hazırlanmıştır.

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Fluoresan ampulün ön ısıtma devresini açan ve kapayan bir anahtar düzeneğidir. Neon gazı doldurulmuş cam tüp içerisinde iki elektrot bulunur. Starterin elektrotları sıcaklıkta uzama katsayıları farklı olan demir ve bakırdan şerit bimetallerden yapılmıştır. Bimetallerin birisi düz diğeri ise ısınınca diğerine dokunacak şekilde eğiktir. Starterin dış kısmı bir kılıfla kapatılmıştır. Bimetallere bağlı olan iki bağlantı ayağı bu kılıfın dışına çıkarılmıştır.

Devrede enerji yokken starterin kontakları açıktır. Devreye enerji verildiği anda starter elektrotları arasında bir ark oluşur. Bu sırada deşarj direnci düşüktür ve elektrotlar ısınır ve birbirine değerler. Starterin kısadevre olmasıyla floresan ampulün flamanlarından bir akım geçer. Bu sırada starterin elektrotları soğur ve eski durumuna gelirler. Böylece devre açılmış olur. Balastta ampulü deşarj etmeye yetecek kadar bir gerilim oluşur ve ampul ışık verir.

grey
Işıltılı yolvericiler (starter) genellikle, besleme gerilimine, lambanın tek veya seri şekilde çalıştırılmasına, maksimum lamba gerilimine ve lambanın yolverme özelliklerine bağlı olarak lambaların bir aralığında çalıştırılmak üzere tasarımlanmalıdır.(EN 60155 Kapsam-madde 1)

YOLVERİCİ (STARTER): Ana anahtardan ayrı olarak, floresan lambaya yol vermek amacı ile bu lambanın ön ısıtma devresini açan ya da kapayan bir tertibattır.(EN 60155 Tanımlar-madde 3.1)

IŞILTILI YOLVERİCİ: Çalışması bir gaz ortamında meydana gelen ve ışıltılı boşalmaya bağlı bulunan yolvericidir.(EN 60155Tanımlar-madde3.2)

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi