Hidrolik Abkant Presler – CE Belgesi

Hidrolik Abkant Presler – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. Giriş:

Bu çalışma; soğuk metal ve kısmen metal olan malzemeyi işlemek üzere tasarımlanmış hidrolik abkant preslerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. Amaç:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgile Yönetmelik/ Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması

III. Dayanak:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC),
 • TS EN 12622 + A1 Takım Tezgâhları – Hidrolik Abkant Presler- Güvenlik

grey

IV. Hidrolik Abkant Presler Hakkında:

Teknik Bilgiler: Düz bir hat boyunca, dar şekil verme takımları arasında, esas olarak bükme maksadıyla hidrolik araçlarla, enerjiyi takımların hareket eden parçalarına iletmek için tasarımlanmış makinalara hidrolik abkant pres denir.

Koç: Abkant presin doğrusal gidip gelme hareketi yapan ve aşağı doğru kurslu preste normal olarak zımbayı üzerinde tutan ve yukarı doğru kurslu preste normal olarak kalıbı üzerinde tutan ana elemandır. Hidrolik abkant pres temelde iki çeşittir:

 • Yukarı doğru kurslu pres: Kapama kursunda, aşağıdaki takımların yukarıya doğru hareket ettiği abkant presdir.
 • Aşağı doğru kurslu pres: Kapama kursunda, yukarıdaki takımların aşağıya doğru hareket ettiği abkant presdir.

grey

V. Ürünün Taşıdığı Riskler:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Hareket eden takımlar, koç, arka dayama, iş parçası destekleri arasındaki ezilme ve makaslanma tehlikeleri
 • Makinanın, koruyucular, motor ve tahrik makinaları, mekanik taşıma tertibatları hareketli kısımlarına kapılma veya içerisine çekilmesi takılma tehlikeleri
 • Hidrolik sistem bileşenlerinden fırlama, fışkırma tehlikesi

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Kişilerin gerilim bulunan kısımlarla doğrudan temasından kaynaklı tehlikeler
 • Kişilerin arıza durumunda gerilim bulanan kısımlarla dolaylı temasından kaynaklı tehlikeler
 • Kumanda sisteminde arıza tehlikesi
 • Çalışma sırasında kısa devre, kopma tehlikesi

3. Isıl Tehlikeler

 • Yüksek sıcaklığa sahip nesne veya malzemelerde olan tehlikeler