Ekmek Dilimle Makinası – CE Belgesi

Ekmek Dilimle Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma, manuel veya otomatik olarak çalışan ekmek dilimleme makinalarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik ve hijyen gereklerini belirtmektedir.

Öte yandan bu kontrol listesi;

 • Test ve deneysel amaçlı üretilen makinaları,
 • Evde kullanılan makinaları,
 • Yatay dairesel kesici sistemli makinaları,
 • Panel kesmek amaçlı kullanılan makinaları kapsamamaktadır.

İlaveten işbu rehber, dayanakta belirtilen Yönetmelik ve ilgili Standardın yürürlükte bulunduğu tarih itibariyle imal edilen ekmek dilimleme makinaları için uygulanabilirdir.

II. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanımlarının gittikçe yaygınlaşması ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle piyasada yer alan ve hizmete sunulan ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasada yer alan ürünlerin uygunluklarının sağlanarak, büyük risk taşıyan güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

Aşağıda sıralanan Yönetmeliklere ve Standartlara dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 13954+A1 Gıda İşleme Makinaları-Ekmek Dilimleyiciler-Güvenlik ve Hijyen Şartları

VI. EKMEK DİLİMLEME MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Ekmek dilimleme makinalarında normal kullanım, pişmiş ekmeğin kesilerek dilimlere ayrılması olarak tanımlanmaktadır.

Bu kontrol listesinde, ekmek dilimleme makinalarında ekmeğin makineye yerleştirilmesinde, kesiminde, dilimlenen ekmeğin makinadan alınmasında, makinanın temizlenmesinde, ekmek kırıntılarının temizlenmesinde ve makinanın bakımında uyulması gereken kurallara işaret edilmektedir.

Ekmek dilimleme makinaları, çalışma prensiplerine göre;

Tip 1) Düşey konumlu ve ileri-geri hareketli bıçak grubundan oluşan yatay beslemeli makinalar,

Tip 2) Yatay konumlu döner bıçaklı yatay beslemeli makinalar, olmak üzere 2 grupta incelenecektir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

a) Mekanik Tehlikeler:

1’inci Tip Ekmek Dilimleme Makinalarında Mekanik Tehlikeler

 • 1.1 Kesilme tehlikesi > 1-2-3 üncü bölgelerde
 • 1.2 Kapma veya yakalanma tehlikesi > 3-4 üncü bölgelerde
 • 1.3 Koparılma tehlikesi > 3-4 üncü bölgelerde
 • 1.4 Denge kaybı

grey

2’nci Tip Ekmek Dilimleme Makinalarında Mekanik Tehlikeler

 • 2.1 Çarpma tehlikesi > 1-6-7-8 inci bölgelerde
 • 2.2 Koparılma tehlikesi > 1-6 ncı bölgelerde
 • 2.3 Sıyrılma veya ayrılma tehlikesi > 1-2-3-4-5 inci bölgelerde
 • 2.4 Dolanma/dolaşma tehlikesi > 2-3-5-7 nci bölgelerde
 • 2.5 Kesilme tehlikesi > 1-2-3-4-5 inci bölgelerde
 • 2.6 Kapma veya yakalanma tehlikesi > 6-7 nci bölgelerde
 • 2.7 Denge kaybı

grey

b) Elektrikle İlgili Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı elektrikle temas
 • Elektrostatik olaylar
 • Isıl radyasyon veya kısa devreler, aşırı yüklemeler vb.den kaynaklanan ergimiş metallerin sıçraması ve kimyasal etkileri gibi diğer olaylar
 • Elektrikli donanımlardaki dış etkileşimler

c) Makina Tasarımında Ergonomik Prensiplerin İhmalinin (İnsan Özellikleri ve Kabiliyetlerinin Makina İle Uyum Sağlamamasının) Sebep Olduğu Tehlikeler:

 • Sağlıksız duruşlar veya aşırı güç sarfı
 • İnsan el kol veya ayak bacak anatomisine yeterince önem verilmemesi
 • Kişisel koruma teçhizatının kullanımının ihmali
 • Yetersiz saha aydınlatması
 • Aşırı zihinsel meşguliyet veya aşırı gevşeme, stres vb.
 • İnsan hatası

d) Enerji Besleme Arızası, Makina Parçalarının Bozulması ve Diğer Fonksiyonel Bozuklukların Sebep Olduğu Tehlikeler:

 • Enerji besleme arızası (enerji ve/veya kumanda devrelerinin)
 • Makina parçalarının beklenmeyen fırlaması
 • Kumanda sistemi arızası/bozukluğu (beklenmeyen çalışma, beklenmeyen hızlı çalışma)
 • Bağlantı hataları
 • Devrilme, makina kararlılığının beklenmeyen kaybı

e) Diğer Tehlikeler:

 • Hijyen, temizlik, bakım, gürültü tehlikeleri

grey