Panter (Kılıç) Testere Makinaları – CE Belgesi

Panter (Kılıç) Testere Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Bu çalışma; Tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanımı ve satışının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar
 • TS EN 60745-2-11 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 2-11- İleri-Geri Hareketli Testereler (dekopaj ve kılıç testereler) için Özel Kurallar

Yönetmeliğine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. PANTER (KILIÇ) TESTERE HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Panter testere, ahşap, metal ve plastik parçaların kesilmesi için kullanılan elektrikli el aletidir. Panter testere; raspa, eğe veya fırça gibi başka el aletleri ile birlikte kullanılabilir. Piyasada yaygın olarak kullanılan panter testerelerin giriş güçleri 650W-1600W arasındadır. Ağırlıkları 1,2kg-4,2kg arasında değişmektedir. Strok uzunlukları 14mm-40mm aralığındadır. Ahşapta kesme derinliği 65mm-250mm arası değişirken metal profiller ve metal borularda kesme derinliği 20mm-50mm arasında değişmektedir. Testerelerde kullanılan bıçaklar genellikle daraltılmış, frezeli tipte olup uzunlukları 150mm-300mm, kalınlıkları ise 0,9mm-1,25 mm arasında değişmektedir.

grey grey grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Makinanın işlemi gerçekleştiren kesici, delici, hareket halindeki parçalarından kaynaklanabilecek ve yaralanmalara neden olabilecek riskler
 • Tutamakların konumunun uygun olmaması nedeniyle operatörün hareketli kısımlarla temas riski
 • Makinanın malzeme özelliklerinden dolayı maruz kaldığı gerilimlere dayanamaması neticesinde kırılma ve dağılma riski

Elektriksel Tehlikeler:

 • Doğrudan veya dolaylı temas neticesinde oluşabilecek elektrik çarpması riski
 • Yeterli emniyete sahip olmayan elektrikli bileşenler sebebiyle yaralanma riski
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı neticesinde elektrik çarpması riski

Denge Kaybı ve Taşıma Esnasında Oluşabilecek Riskler, Gürültü Tehlikesi:

 • Makinaların devrilmesi, düşmesi nedeniyle ve taşıma esnasında keskin ve delici yüzeylerle temas sonucu oluşabilecek yaralanma riski, gürültü riski