El Tipi Beton Kanal Açma Makinaları – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; tek fazlı a.a. veya d.a. aletler için en fazla 250 V ve üç fazlı aletler için en fazla 440 V beyan gerilimi olan, elle tutulan, motorla çalışan veya manyetik olarak sürülen elektrikli aletlerin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

2. AMAÇ

 • Piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • TS EN 60745-1 Elle Tutulan, Motorla Çalışan Elektrikli Aletler – Bölüm 1- Genel Kurallar Yönetmeliğine ve standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. EL TİPİ BETON KANAL AÇMA MAKİNALARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Rehbere konu olan aletler; düz ve sağlam bir zemin üzerinde kılavuz kızakla, su kullanmadan çelikli beton, duvar ve cadde kaplamaları gibi mineralli malzemelerin kesilmesi veya bu malzeme içerisinde kanal açılması amacıyla kullanılırlar. Piyasada yaygın olarak kullanılan el tipi beton kanal açma makinalarının kanal derinlik kapasiteleri 0-65mm, kanal genişlik kapasiteleri ise 3mm-40mm aralığındadır. Rölanti devir sayıları 5200 dev/dak-8300 dev/dak arasında değişmektedir. Üzerlerinde kullanılan disklerin çapları 115mm-230mm arasında değişmektedir. Giriş güçleri 900W-2400W, çıkış güçleri 520W-1670W arasındadır. Ağırlıkları 3,4kg-8,4kg arasında değişmektedir. Uzunlukları 242mm690mm, yükseklikleri ise 285mm-455mm arasındadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeler
 • Nemden dolayı olan tehlikeler
 • Yalıtımdan dolayı kaçak akım tehlikesi d. Güç kablosunun kesilme tehlikesinden dolayı elektrik çarpma ihtimali

Gürültü tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri