Elektrikli Böcek Öldürme Cihazı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

Genellikle uçan böceklere ve sineklere karşı kullanılan elektrikli böcek öldürücüler, insanları böceklerin rahatsız edici etkilerinden korumalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan ortamlarda uçan böcekleri elimine ederek, gerekli hijyenin sağlanmasına katkıda bulunurlar.

TS EN 60335-2-59 Güvenlik Kuralları-Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin -Bölüm 2-59: Böcek Öldürücüler İçin Özel Kurallar standardı kapsamına giren, beyan gerilimleri 250 V’ tan daha yüksek olmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli böcek öldürücülerin güvenliği ile ilgilidir.

Normal olarak evlerde kullanılması amaçlanmayan, bununla birlikte, atölyelerde, küçük sanayi ve çiftliklerde kalifiye olmayan personel tarafından kullanılması öngörülen cihazlar gibi toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar bu rehber kapsamındadır.

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Böcek Öldürücülere yönelik hazırlanan denetim projesinin kapsamı dışındaki ürünler aşağıda listelenmiştir;

 • Buharlaşan kimyasal maddelerin yayılması ile çalışan cihazlara,(Örnek: Sivrisinek kovucular)
 • Ultrasonik dalga yayan cihazlara,
 • Aşındırıcı ve patlayıcı bir ortamın (toz, buhar veya gaz) varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazlara uygulanmaz.

Not: Sivrisinek Kovucular ile ilgili olarak TS EN 60335-1 ve TS EN 60335-2101 standartları kapsamında farklı bir rehber hazırlanmıştır.

2. AMAÇ

Ev tipi elektrikli böcek öldürücülere yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması.
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi,
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
 • TS EN 60335-2-59 Güvenlik Kuralları-Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin -Bölüm 2-59: Böcek Öldürücüler İçin Özel Kurallar standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ELEKTRİKLİ BÖCEK ÖLDÜRME CİHAZLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli böcek öldürücü, iki veya daha çok kafes arasına bir gerilim uygulayarak böcekleri elektrikle öldüren bir cihaz olarak tanımlanır.

Piyasada farklı marka ve modellerde yer alan böcek öldürücülerde genellikle böcekleri gerilimli bölgeye çekmek amacıyla özel renkte ışıklı tüpler kullanılarak böceklerin ilgisinin çekilmesine çalışılır. Işığa gelen kanatlılar, sinek, pervane gibi böcekler elektriğin etkisiyle etkisiz hale gelir.

Böceğin temas ederek elimine olduğu gerilimli bölüm, insan sağlığı için de zararlı olduğu için gerilimli bölümün etrafında insan erişimine karşı gerekli tedbirler üretici tarafından cihaz üzerinde alınmalıdır.

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Cihazın alet kullanmadan sökülebilir bölümlerinin gerilimli yüzeylerin erişilebilirliğini engellemede kullanılması, bu korumaların sökülmesi neticesinde elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında ürün kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi