Yangın Söndürme Cihazı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Basınçlı Ekipman Güvenlik Testleri, Kaynak Prosedür Onayı, Kaynakçı Sertifikası, Teknik Dosya Denetimleri, Tasarım İnceleme Belgesi, Birim Doğrulama, Modül H, H1 Belgesi, Modül B Belgesi, Modül C2 Belgesi, Modül A, A2 Belgesi, Modül E, E1 Belgesi, Modül G Belgesi, Modül F Belgesi, Modül D, D1 Belgesi ve Basınçlı Ekipman CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Seyyar yangın söndürme cihazı; iç basıncın etkisi ile dışarı atılabilen, bir yangın üzerine doğrultulabilen yangın söndürme maddesi ihtiva eden ve 20 kg’dan fazla olmayan bir ağırlığa sahip, el ile taşınabilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarımlanmış yangın söndürme cihazlarıdır. Bir yangın söndürücünün seyyar yangın söndürme cihazı olarak tanımlanabilmesi için, 20 kg’nin altında bir ağırlığa sahip olması ve elle kavranarak taşınabilmesi gerekmektedir.

Taşınabilir yangın söndürme cihazı; elle çekilebilecek ve çalıştırılabilecek şekilde tasarımlanmış 20 kg’nin üzerinde ağırlığa sahip olan cihazlardır.

Seyyar ve taşınabilir yangın söndürme cihazları farklı üretim standartlarına sahip olup, uygunluk değerlendirme yöntemleri farklılık göstermektedir.

Bu çalışma, elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsamaktadır.

Bu rehberde “seyyar yangın söndürme cihazları ve taşınabilir yangın söndürme cihazları” ifadesi “elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazları” olarak genelleştirilmiştir.

Ayrıca bu rehberde “yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren iş yeri” ifadesi yerine “iş yeri” ifadesi kullanılacaktır.

2. AMAÇ

Elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazları, diğer ürün gruplarından farklı olarak piyasaya bir defa arz edildikten sonra kullanım ömrünü nihai tüketicide tamamlamayıp üretici ve/veya dolumcu ile kullanıcı arasında yeniden dolum ve bakım sürecine tabi tutularak dolaşım halinde olan bir ürün grubudur. İlk kez piyasaya arz edilen yangın söndürme cihazı kullanımdan sonra ve/veya gerekli olduğu durumlarda TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar standardı kapsamında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip dolum firmaları tarafından dolum/bakım sürecine tabii tutularak yeniden piyasaya arz edilmektedir. Bu nedenle yeniden dolum ve bakım prosedürleri esnasındaki işlemler ürünün güvenliğini ve performansını birinci dereceden etkilediğinden bu cihazlara dolum ve bakım hizmetini veren iş yerlerine yönelik gerçekleştirilecek hizmet yeri denetimleri önem kazanmaktadır.

TS 11827 zorunlu standardı kapsamında TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip iş yerleri dolum ve bakım işlemini, yangın söndürme cihazını ilk defa piyasaya arz eden üreticinin talimatları doğrultusunda, üreticinin önerdiği ve belirlediği yedek parçaları kullanılarak yapmalıdırlar.

3. DAYANAK

 • 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men`i İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkında Kanun
 • 19/04/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Mecburi Standart Tebliği (ÖSG-2011/09)
 • TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/3)
 • TS 11827 İşyerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG – MS – 2016/18)
 • TS 11827 İş yerleri – Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar (Kabul Tarihi: 30.04.2015)
 • TS 11827/T4 İş yerleri – Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar (Kabul Tarihi: 11.07.2016)

4. KAPSAM

Elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına dolum ve bakım hizmeti veren iş yerlerini kapsamaktadır. Bu rehber kapsamında yapılacak denetimlerde elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına dolum ve bakım hizmeti veren firmaların listesine ihtiyaç duyulması halinde her ilin bağlı olduğu TSE Bölge Müdürlüklerden ulaşılabilir. Bilindiği üzere TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi iş yerlerine TSE tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda verilmektedir. Yapılacak denetimler iş yerlerinin verdiği hizmetlerin mevzuata uygun bir şekilde verilip verilmediğinin takibi açısından önem ihtiva etmektedir. Ayrıca bu rehber doğrultusunda gerçekleştirilecek denetimler, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi olmadan anılan ürünlere dolum ve bakım hizmeti veren iş yerlerinin tespit edilmesi için önem arz etmektedir.

Ürünün kapsamına girdiği mevzuat:

 • 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men`i İhracatın Murakabesi Ve Korunması Hakkında Kanun
 • 19/04/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Mecburi Standart Tebliği (ÖSG-2011/09)
 • TS 11827 İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/3)
 • TS 11827 İşyerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG – MS – 2016/18)
 • Ürün ile İlgili Standartlar: • TS 11827 İş yerleri – Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar (Kabul Tarihi: 30.04.2015)
 • TS 11827/T4 İş yerleri – Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerler için kurallar (Kabul Tarihi: 11.07.2016)