Kalorifer Kazanları Periyodik Kontrol

Kalorifer Kazanları Periyodik Kontrol

Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak havayı, su veya buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan araca kalorifer kazanı denir. Yani kısaca kalorifer suyunun içinde bulunduğu kazana denir. Kalorifer kazanları periyodik kontrol, Kalorifer kazanları mutlaka ateşçi ehliyetli kişiler tarafından işletilmelidir.

Kalorifer Kazanı Çeşitleri

Dökme Dilimli Kazanlar

  • Katı Yakıtlı Döküm Kazanlar
  • Sıvı Yakıtlı Döküm Kazanlar
  • Sıvı ve Gaz Yakıtlı Döküm Kazanlar

Çelik Kalorifer Kazanları

  • Atmosferik Brülörlü Kazan ve Yarım Silindirik Kazan
  • Üflemeli Brülörlü Çelik Kazan

Isı Taşıyıcı Cinsine Göre Kazanlar

  • Sıcak su kazanları
  • Kaynar su kazanları
  • Buhar Kazanları

Kalorifer Kazanları İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların  ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili  usul ve esasları belirlemektir.

Femko, bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında testlerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.