Patates Hasat Makinası – CE Belgesi

Patates Hasat Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I.GİRİŞ:

Bu çalışma, patates hasat işlemlerinde sökme, savurma, eleme, temizleme, iletme ve boşaltma işlemlerinden birini veya birkaçını yapan makinaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Bu makinalar çekilir, asılır veya kendi yürür şekilde tasarlanır ve imal edilir. Bu makina, ilgili aksam kullanılarak diğer ürünlerin hasadı için de kullanılabilir. Tarım sektöründe daha önce elle yapılan fıstık hasadı için son yıllarda yaygın olarak makina kullanılmaktadır. Makinalar, eğitim almış bir operatör ya da traktör kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.

grey

II. AMAÇ:

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik,
 • 97/68/AT Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği,
 • TS EN ISO 4254-1 Tarım Makineleri – Güvenlik – Bölüm 1: Genel şartları, • TS EN 13118+A1 Tarım makinaları-Patates hasat makinaları-Güvenlik,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirme ve risk azaltma,

Yönetmeliklerine ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. PATATES HASAT MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:

Patates hasatı titizlik isteyen bir iştir. Son yıllarda tarım kesiminde işçi bulmada çekilen sıkıntı ve işçi ücretlerinin sürekli artış göstermesi bu işlemin makinalaştırılmasını teşvik etmiştir. Günümüzde patates hasatı için yarı ve tam otomatik makinalar geliştirilmiş ve bu makinalar ile hasat yaygınlaşmıştır.

Patates hasat makinası, bir geçişte iki sıra üzerindeki patatesleri söken, patatesleri yeşil aksam ve topraktan olabildiğince temizleyerek kolay toplanacak şekilde zedelemeden toprak üzerine bırakan bir hasat makinasıdır. Makina traktörün kuyruk milinden hareket ve güç alır. Traktörün üç nokta askı sistemine asılı olarak taşınan ve çalıştırılan bir ekipmandır.

Patates hasat makinası ana şasi, bağlantı sistemi, bıçaklar, şaft, dişli kutusu, aktarma sistemleri, palet, elek, kök ve yaprak ayırıcı, diskler, destek tekerleklerinden oluşmaktadır. Makinanın bu ana parçaları Şekil 1’de gösterilmiştir.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

Mekanik tehlikeler

 • Yer fıstığı hasat makinası yol durumundayken boşaltma tertibatlarının yol durumu konumuna kilitlenmemesinden doğabilecek kaza tehlikesi,
 • Hareketli parçalar ve sınıflandırma platformu ilerleticisinden kaynaklanabilecek ezilme ve kesilme tehlikesi,
 • Devirmeli depo ile donatılmış makinalar boşaltma yaparken denge kaybından doğabilecek ezilme tehlikesi,
 • Boşaltma tertibatının yol durumundayken doğabilecek ezilme tehlikesi,
 • Makinanın üst kısım donanımının hareket sahasına temastan doğabilecek kesilme ve kopma tehlikesi,
 • İletme tertibatının hareketli elemanlarına temastan doğabilecek kesilme ve kopma tehlikesi,
 • Temizleme silindirlerinin döner parçaları, sap koparma tertibatı, kesek ve taş temizleme tertibatına üstten ve yanlardan temastan doğabilecek kesilme ve kopma tehlikesi,
 • Hareketli parçaların basamak ve merdiven gibi binme aracı olarak kullanılmasından kaynaklanan kesilme ve kopma tehlikesi,
 • Tasarımda kuyruk milinden (PTO) tahrikli miller ve mahfazaları basamak olarak düşünmekten kaynaklanan tehlikeler,
 • Bakım veya servis hizmetini gerçekleştirmek üzere operatörün makinanın yükselen parçası altında çalışması gerekli olduğu zaman, makinanın istenmeyen alçalmayı önleyecek mekanik destekler veya hidrolik kilitleme tertibatı ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler,
 • Operatör mahallinin konumu ve tasarımı, operatörün makinayı doğrudan veya dolaylı çalıştırması ve makinanın iş sahasını görmesi için yeterli görüş açısının olmamasından kaynaklanan tehlikeler,
 • Çekme taşıtı tarafından mekanik olarak kaldırılacak şekilde tasarımlanan çeki kancalı römork veya makinaların zeminden en az 150 mm yükseklikteki askı noktalı çeki kancası desteği ile donatılmamasından kaynaklanan tehlikeler,
 • Sabit konumda çalışacak şekilde tasarımlanan PTO’nun güç aldığı araç, kuyruk milinden tahrikli milin ayrılmasını önlemek için gerekli tertibatın alınmamasından kaynaklanan tehlikeler.

grey