Elektrikli Bisiklet – CE Belgesi

Elektrikli Bisiklet – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ:

Bu çalışma; azami 0,25 KW’lık sürekli beyan gücüne sahip, bisikletçinin pedal çevirmeyi bırakması durumunda, 25 km/h veya yakını bir hıza erişebilen elektrik gücü yardımlı bisiklet tipinin güvenliği ile ilgili özellikleri kapsar.

II. AMAÇ:

 • Elektrikli bisikletlerin kullanımlarının giderek yaygınlaşması, elektrikli mopedlerin bisiklet olarak satılması gerek profesyonel kullanıcılar gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

III. DAYANAK:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN 15194+A1 Bisikletler Elektrik Gücü Yardımlı Bisikletler

Yönetmeliklerine ve Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. ELEKTRİKLİ BİSKLET HAKKINDA TEKNİK BİLGİ:

Elektrikli bisikletler, pedal ve yardımcı bir elektrik motoru ile donatılmış, ancak esas olarak bu yardımcı elektrik motoru vasıtasıyla yürütülemeyen, 48 VDC’ye kadar batarya gerilimi kullanan veya 230 V girişli bir batarya doldurucusu ile bütünleşen sistemler ve alt düzeneklerden oluşan bisiklet çeşididir.

grey grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER:

1. Mekanik Tehlikeler:

 • Kullanım sırasında tasarım ve imalattan (ham madde, kalite vb.) kaynaklanan mekanik tehlikeler
 • Bisikletin sürülmesi sırasında keskin delici yüzeylere temas sonucu oluşabilecek yaralanma riski
 • Koruyucu ekipman kullanılmaması nedeniyle oluşabilecek yaralanmalar

2. Elektriksel Tehlikeler:

 • Bataryanın aşırı ısınması ve kısa devre olması sonucunda oluşabilecek yangın ve elektrik çarpması riski
 • Elektrik kabloları, bağlantıları ve fişlerden kaynaklanan riskler
 • Elektromanyetik etkiden kaynaklanan çevresel riskler
 • Güç kablosunun kesilme tehlikesinden kaynaklanan elektrik çarpma ihtimali