2014 33 AB CE Belgesi Belgelendirme

Asansör montajı, bakımı ve revizyonu yapan firmaların ISO 9001:2008 yönetmeliğindeki kalite yönetim sistemleri kendi firmalarında uygulamalı, yapmış oldukları hidrolik veya elektrikli asansör montajının bu yönetmeliğe uygunluğuna bakmalılardır.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, kendilerini akredite olmuş onaylanmış kuruluşa onaylatmalılardır. 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle de, bu belgelendirme işlemlerini EN 81:20 standartlarına uygun bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Sadece Onaylanmış kuruluşun onayıyla, firmalar yaptıkları montajların üzerine CE etiketlemesini yapabilmektedir. Bu çalışmaların hepsi yapılırken bir yandan da 2014/33/AB yönetmeliğinin de dikkate alınması gerekir. Çünkü bu yönetmelik dikkate alınmazsa sapmalar yaşanabilir ve CE belgesinin alınmasında sıkıntılar doğabilir.

Bu yönetmeliğin asıl amacı, insan ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, yönetmeliğin EK 4 bölümünde yer alan güvenlik önlemlerinin piyasaya sunulmadan önceki karşılaştırmaları, gereken tüm sağlık ve güvenlik şartlarına uyumluluğunun esas alınmasıdır.

Firmalar CE belgesi alacağı zaman teknik dosyanın oluşturulması için öncelikle asansör modelinin genel bir açıklaması gereklidir. Daha sonra tasarım ve imalat çizimleri, hesaplamalar ve şemalar, dikkate alınan direktiflerle uyumlaştırılmış standartlar ve bu standartları sağlayabilmek adına kabul edilen araçların yazılması gereklidir.

Asansörün imalat zamanı kullanılan güvenlik uygunluklarının yani AB uygunluk beyanlarının bir kopyası, imalatçı tarafından yapılan ya da yaptırılan testin ve hesapların sonucu, asansörün el kitapçığının da bir kopyası gerekir. Seri imal edilen asansörlerin de veya bu asansörlerin güvenlik aksamlarının da, yönetmeliğin yasal hükümlerine uygun olmasını temin etmek adına imalat aşamasında alınan tedbirler, teknik dosyanın oluşturulması için gereklidir.

AB Uygunluk beyanıysa asansör montajını gerçekleştiren firmanın veya bu asansörün güvenlik aksamını imal eden firmanın, imal ettiği ürünün asansör yönetmeliği gereğince üretim yaptığının bir beyanıdır. AB Uygunluk beyanı ve CE kriterlerine göre asansör teknik dosyası oluşturan firmalar en sonunda imal ettikleri ürüne CE uygunluk işaretini yerleştirebilirler. Bu belgenin bu yönetmeliğe uyması gerektiği 2014/33/AB yönetmeliğinde piyasaya arz edilmiştir.