Exproof El Feneri – CE Belgesi

Femko Belgelendirme; 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği kapsamında ex-proof cihazlar (Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan, üretilen ekipman ve koruyucu sistemler) üreten imalatçılara, Patlamadan Korunma Dokümanı, Ek 3 (Modül B) AB Tip İncelemesi Modülü (seri üretim için belgelendirme), EK 4 (Modül D) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu, EK 6 (Modül C1) Denetimli Ürün Deneyi ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk, Ek 7 (Modül E) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan tipe uygunluk, EK 8 (Modül A) Madde 15.1.b (ii) Üretimin Dahili Kontrolü Modülü, Ek 9 (Modül G) Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Modülü (seri üretimi olmayan, adetli üretimler için cihaz başı belgelendirme) gibi ATEX belgelendirme modülleri kapsamında Teknik Dosya Denetimleri ve Atex Sertifikası işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Patlayıcı ortamlarda kullanılan el fenerlerine kısaca Exproof El Feneri adı verilmektedir. Patlayıcı gaz, buhar, toz bulunan ortamlarda kullanıldıklarında bu ortamların infilak etmesine sebep olmazlar.

Gaz dolum tesisleri, rafineri gibi tesislerde, kontrol elemanlarınca kullanılmakta, muayene edilen yerlerin geçici aydınlatılmasına yaramaktadır. İtfaiyecilerce de kullanılması zorunlu olan bir alettir.

2. AMAÇ

Patlayıcı ve yanıcı ortamlar olarak bilinen tehlikeli sahalarda kullanılan 94/9/ AT kapsamındaki ürünlerin piyasadaki mevcut durumlarının ‘’Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT)’’ Yönetmelik kapsamında değerlendirilerek, belirtilen standartlar doğrultusunda uygunluk denetimlerinin (etiket, test ve muayenelerinin) yapılması ve sonuçların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetler;

 • Piyasada bulunan ürünlerin marka/model bazında tespit edilmesi,
 • Yönetmeliğe uygunluk seviyelerinin belirlenmesi,
 • Denetim mekanizmalarının sorunsuz işletilebilmesi için gereken faaliyetlerin planlanması,
 • Risk teşkil eden ürünler için gerekli önlemlerin alınması,
 • Gerektiğinde laboratuvar test imkanlarından yararlanılması,
 • Denetim sonuçlarının değerlendirilerek istatistiksel veriye dönüştürülmesi,
 • İlgili kuruluşların bilgilendirilerek konuyla ilgili bilinçlenmenin arttırılmasıdır.

3. DAYANAK

Exproof El Fenerinde kullanılan koruma tipleri ürünlerin kullanıldığı ortamlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu ürünün denetimi sürecinde gerekli olacak mevzuat listesi aşağıda verilmiştir.

1. Kanun:

 • 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun

2. Yönetmelikler:

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili (94/9/AT) Yönetmelik

3. İlgili Standartlar:

 • Exproof El Fenerinin denetlenmesinde kullanılacak standartlar aşağıdaki tabloda ki verilmiştir.

grey

4. TEKNİK BİLGİLER

Patlama korumalı el fenerleri (Şekil-1) muhtemel patlayıcı ve uçucu gazların olduğu ortamlarda emniyetli ve yüksek kalitede gözetleme imkânını sağlamaktadır. Pilli (Şekil-2) ve şarjlı (Şekil-3) olmak üzere iki çeşittir. El fenerinin LED ışıklı (Şekil-3) ve klasik akkor telli olanları, halojenli (Şekil-4) vs. olanları mevcuttur. Günümüz daha çok LED ışıklı olanlar tercih edilmektedir.

Yüksek mukavemetli alüminyum kaplama mahfaza ile kaplanmış korozyon ve aşınmaya karşı dirençli gövdeye sahip ayrıca IP 67 koruma sağlayabilen el feneri (Şekil-5) te görülmektedir.

grey

grey

Termoplastik yapılı darbeye ve çizilmeye karşı dirençli, toz geçirmez, neme karşı dayanıklı olan el feneri Şekil-6’ da görülmektedir.

grey

Şarjedilebilen el fenerlerinde şarj ünitesinin muhtemel patlayıcı gaz ve/veya toz ortamında çalışabilmesi için ayrıca Exproof korumaya sahip olması gerekmektedir. Şekil-7’deki cihazla ilgili örnek etiket Şekil-8’ de gösterilmektedir.

grey

(Şekil-9) da gösterilen el fenerinin, açma kapama butonu yumuşak kauçuk kaplamadır. Pillerin aşırı ısınmasından kaynaklı gaz çıkışı olması halinde, başlıkta bulunan kauçuk genişler ve ürünün kullanılmaya uygun olmadığını belirtir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Kullanılan ürünlerin dış kaplamaları oldukça önemlidir. Dış kaplama iletken olmayan plastikten yapılırsa; üzerinde elektrostatik yük birikmesi olur ve bu yükler kıvılcım çıkarmaya sebep olur. Dolayısıyla dış muhafaza için kullanılacak olan materyallerin seçimi önem kazanmaktadır. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan ürünler, uygun zone (alan) sınıflandırmasına göre kullanılmalıdır.

Ürün belirtilen zone seviyesinin karşıladığı gerekleri taşımazsa ya da gereken zone seviyesinin daha alt seviyesinde bir korumaya sahipse, ortam için gerekli korumayı sağlayamaz. Örneğin, Zone 0 olarak belirtilen alanlara, Zone 1 veya Zone 2 gereklerini taşıyan teçhizatlar kullanılırsa ortamın güvenlik gerekleri karşılanmamış olur.

Femko Muayene, tüm bunların dışında ATEX 137 (99/92/EC) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Muayenesi, EN 60079-14 Patlayıcı Ortamlarda Tesis ve İşletmelerdeki Elektrik Tesisat Uygunluk Muayenesi, EN 60079-10-1 ve EN 60079-10-2 Standartları kapsamında Proje uygunluk Muayenesi gibi alanlarda da çözümler sunmaktadır.