Çekici Dozer Periyodik Muayene

Çekici Dozer Periyodik Muayene

Herhangi bir yükleme amacı taşımadan iş amaçlı kullanılan özellikle üst yapı ve alt yapı imalatında kullanılan makine ve ekipmanların genel adına İş Makineleri denmektedir. Çekici dozer periyodik muayene.

Çekici Dozer Kullanım Yerleri

Dozer uzun olağanüstü yönlülük, üretkenlik ve ikinci el değeri geçmişine sahiptir. Çok çeşitli görevlerde üstün performans gösterdiği için müşteriler dozer, riper ve kazıyıcı işleri ve arazi temizlemeden toprak tesviyesine kadar her şey için D8T’yi tercih ederler.

Ayrıca daha fazla konfor, üretkenlik ve yakıt verimliliği için tasarlanmış özellikleri ile, günümüzün D8T’si iş amaçlarınızı yerine getirmenizde size daha da fazla yardım eder. D8T, U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.

Çekici Dozer İle İlgili Periyodik Muayene Yönetmeliği

Yönetmelik, 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12.nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Muayene Süresi

Femko İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğince kaldırma iletme makinalarının ve basınçlı kapların muayene periyodları standartları aksi belirtilmediği sürece yılda en az bir defa periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Çekici Dozer Periyodik Muayene

Çekici dozer periyodik muayene kapsamında test ve muayenelerinin yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayenesi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.