İzmir Termal Kamera Ölçümü Periyodik Kontrol

İzmir Termal Kamera Ölçümü Periyodik Kontrol

İzmir’de termal kamera, ölçümü ve periyodik kontrolü, yaptırmak isteyen firmalar mutlaka Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdır. Termal kamera ölçümü ısının yoğunluğunu tespit edebilen bir cihazdır. Her sektörde bulunan firmalar ürünlerini, kullandığı malzemelerin, yapılmış olan işlerin, makinaların, tesisatların kontrollerini onaylanmış kuruluşlara Termal kamera ile yaptırabilirler. Ölçüm ve Periyodik kontroller belli periyotlarda yıllık vb. gibi sürelerde yaptırılmalıdır.

İzmir’de termal kamera ölçümü periyodik kontrolü yapan Onaylanmış kuruluşlar, Elektrik tesisatı ölçümü, elektrik panosu ölçümü, makinaların ölçümü, motorların sıcaklıklarının ölçümü, inşaat sektöründe yapıların ölçümü ve köprülerin metal yorgunluğu ölçümü yapmaktadır. Bu ve bunlar gibi bir çok sektörde Onaylanmış kuruluşlar termal kamera ile ölçümlerini periyodik olarak kontrollerini yapmaktadır.

Termal kamera ölçümü periyodik kontrolü, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Bu yönetmelik iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu belirler.  İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, Onaylanmış kuruluşlar tarafından  yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini yapar. Bu yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

İzmir’de Termal kamera ölçümü ve kontrolü, hizmetimiz bütün sektörlerde kullanılan cihazları, makinaları ve tesisatları termal kamera ile sıcaklıkları ölçerek kontrollerini gerçekleştirir. Termal kamera ile yaptığımız bu ölçüm ve kontroller “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği,  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerine” göre yapılmaktadır. Femko Belgelendirme, İzmir ve tüm ilçelerinde uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Termal kamera ölçümü ve kontrolü, ile sıcaklıkları ve tehlikeli durumları raporlar.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.