Makine Emniyeti Yönetmeliği CE Belgesi

Makine Emniyeti Yönetmeliği CE Belgesi

Makine Emniyet Yönetmeliği, Avrupa birliği üye ülkeleri tarafından hazırlanmış Makine direktifi baz alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliktir. Bu yönetmelik ile Makineler yönetmeliğe uygun şekilde üretilmelerini kapsar. İlgili yönetmeliğe göre makineler uygun şekilde üretilmeli ve çalışması sağlandığında insan sağlığına, hayvanlara ve çevreye zarar vermemesini sağlar.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Bu yönetmelik ile Onaylanmış kuruluşlar 2006/42/ AT Makine emniyet yönetmeliği kapsamında CE belgelendirme hizmetleri verir. Makine Emniyet yönetmeliğinde belirtilen ve ürünleri piyasaya sunmak için gerekli şartlar yönetmelikteki gibidir.

  • Makineleri temel sağlık ve güvenlik şartlarını sağlamak.
  • Teknik dosyayı temin etmek.
  • Kullanım talimatlarını belirtmek.
  • AT uygunluk beyanını makineye uygun olarak hazırlamak.
  • Makinelere “CE” işaretini iliştirmek.

“Conformite European” kısaltması olan CE uygunluk işareti kesinlikle değiştirilemez. Tam kalite güvence işlemleri ugulandığında CE işaretini yanına Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yazılır. Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.