Kask – CE Belgesi

I. GİRİŞ

Kask, mopedler veya motosikletlerin sürücüleri ve yolcuları için, giyen kişinin başının darbelere karşı korunması amacıyla tasarımlanmış bir başlıktır. Aynı zamanda seyir esnasında hava şartlarından ve rüzgârın neden olacağı kulaklardaki uğultuyu, rüzgârın yüze ve gözlere çarpmasını engelleyerek, bazı çeşitli böcek ve diğer nesnelerden koruyup sürüş konforu sağlar.

Yan arabası bulunan veya bulunmayan mopedler veya motosikletlerin sürücüleri ve yolcuları için koruyucu başlıklara ve bu başlıklara takılmış veya takılmak amacıyla tasarımlanmış siperler için hazırlanmıştır.

II. AMAÇ

Yapılan birçok araştırmada, ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarında kask kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Kask, kaza anında yaralanmayı en aza indirmektedir. Araçlardaki emniyet kemeri gibi, kask da güvenlik için kaçınılmaz bir güvenlik ürünüdür.

Bu kapsamda piyasada bulunan kaskların uygunluğunu ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

  • Geniş kapsamlı bir tarama yapılarak marka/model bazında ürünlerin tespiti
  • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenmesi
  • Yapılan tespitler ışığında riskli ürünler ve risk teşkil eden firmaların belirlenmesi
  • Haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
  • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması
  • Tip onay belgesi olmayan ürün ve firmaların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasıdır.

III. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
  • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
  • UNECE (BM/AEK) R-22 Mopedler Ve Motosikletlerin Sürücüleri Ve Yolcuları İçin Koruyucu Başlıklar (Kasklar) Ve Bunların Siperliklerinin Onayı İle İlgili Hükümler Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. KASK HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

1. Kaskın Kısımları

grey

Bir motosiklet kaskında 4 temel parça bulunur: dış yüzey, darbe emici iç yüzey, konforlu ped ve iyi bir sabitleme sistemi.

Dış Yüzey: Genellikle aynı aileden olan güçlendirilmiş fiber bileşimi ya da termoplastikten (polikarbonat gibi) yapılmıştır. Bu çok güçlü bir maddedir ve sert bir şeye çarptığında korumak üzere tasarlanmıştır. Darbe ile oluşan enerjiyi kafaya ulaşmadan dağıtmayı sağlar. Ancak bu, korumak için tek başına yeterli değildir. Dış yüzeyin içinde aynı derecede önemli, genellikle geliştirilmiş polistrenden (çoğunlukla strafor gibi olduğu düşünülen) yapılmış darbe emici bir iç yüzey vardır. Bu yoğun tabaka, kafa hareket etmeye devam etmek isterken oluşan darbeyi emer. Her iki yüzey ve astar, sert darbelerde oluşan basıncı tamamen dağıtır. Bazı kaskların dış yüzeyleri şiddetli darbelerde çatlayabilir ya da kırılabilir. Bunun nedeni kaskın darbeyle oluşan basıncı emmesidir. Bir kaza sonrasında kullanılan kask hasar görmemiş gibi görünebilir. Ancak koruma etkisi azalmış olabileceğinden değiştirilmelidir.

Konforlu Ped: Yumuşak köpük ve kumaştan oluşan kafanızı saran tabakadır. Bazı kasklarda bu kısım temizlik için sökülüp takılabilmektedir.

Sabitleme Sistemi (Çene Kayışı): Kaza anında kaskın kafada kalmasını sağlar. Kayış, kaskın her iki yanına bağlıdır.

grey

Kaskların kısımları ise daha detaylı olarak şu bileşenlerden oluşur;

Koruyucu başlık, kabuk, rahatlık yastığı, çene kayışı, çenelik, üst kenar, alt yüz örtüsü, siperlik, koruyucu gözlük ve kullandıktan sonra atılabilir koruyucu film.

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Teknik mevzuata uygun olmadan üretilen kasklar; kaza sırasında kullanıcıların ciddi şekilde yaralanmasına hatta ölümüne sebebiyet verebilmektedir. Bunun yanı sıra uygun üretilmeyen kasklar, kullanıcının işitme yeteneğini olumsuz etkileyebilmekte, baş ile kabuk arasındaki boşlukta sıcaklık, anormal şekilde artabilmektedir. Kabuğun dış yüzeyindeki ve başlığın iç tarafındaki çıkıntılar veya düzensizlikler kesiklere neden olabilmektedir.