Taşlama Tezgahları (Masaüstü Taşlama Motoru)

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; taşlama taşı çapı 200 mm’yi, taşlama taşı kalınlığı 30 mm’yi ve taşlama hızı 50 m/s’yi aşmayan basit masa üstü taşlama tezgâhı ile birleşik (çift taraflı) masaüstü taşlama tezgâhını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları ve riskli ürün grubunda bulunmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY)
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • TS EN 61029-2-4:2011 Güvenlik Kuralları- Elektrik Motorlu Taşınabilir Aletler İçin Bölüm 2- 4 : Masa Tipi Taşlama Tezgâhları İçin Özel Kurallar
 • TS EN 61029-1 Güvenlik Kuralları – Elektrik Motoruyla Çalışan Taşınabilir Aletler İçin – Bölüm 1: Genel Kurallar yönetmeliklerine ve standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TAŞLAMA TEZGÂHLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Basit taşlama tezgahı: Tek tarafa veya iki tarafa dönen taşlama taşları (disk) olan elle çalıştırılan metal veya benzeri malzemeleri taşlamak (yontmak, bile- mek) için dizayn edilen ürünlerdir.

Birleşik (çift taraflı) masaüstü taşlama tezgâhı: Bir tarafı taşlama diğer ta- rafı ise fırçalama olarak çalışan çalışma alanına monte edilen taşlama tezgâhlarıdır.

Normal yük: Taş motorunun giriş yükünde çalışması

grey grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler

 • Kesici aletten dolayı olan tehlikeler
 • Titreşim tehlikesi (Beyaz parmak hastalığı)

Gaz Emisyon Tehlikesi

 • Aletlerin normal kullanımı ve öngörülebilen hatalı kullanımı sırasında herkesin karşılaştığı, elle tutulan aletlerden kaynaklanan yaygın tehlikeleri

Gürültü Tehlikesi

 • Yüksek LWA gibi gürültü emisyon değerleri