2006 42 EC CE Belgesi Belgelendirme

2006 42 EC CE Belgesi Belgelendirme

2006 42 EC Avrupa birliği komisyonu tarafından yayınlanmış bir makina direktifidir. Bu direktife göre de Türkiye Cumhuriyeti bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından 2006/42/AT makina emniyet yönetmeliği yayınlamış ve yürürlüğe girmiştir.

Üretilen makinaların avrupa da satılabilmesi için avrupa birliği makina direktifi olan 2006 42 EC’ye uygun olmalıdır. Avrupa birliği ülkelerinde makinalarını ihraç etmek isteyen firmalar ilk önce bu direktife daha sonra da 2006/42/AT makina yönetmeliğine uygun olarak üretmelidirler. Bu direktife ve yönetmeliğe göre üretilen her makina CE belgesine sahip olurlar.

Makina Emniyet Yönetmeliğinin Amacı

Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

Onaylanmış kuruluş olan Femko 2006 42 EC direktifine ve 2006/42/AT makina yönetmeliğine göre makinalarınızın kontrollerini gerçekleştirmektedir. Makina emniyet yönetmeliği kapsamında alanında uzmanlaşmış mühendis kadrosu ve kazandığı sektörel tecrübesiyle, Makina güvenliği için gerekli testlerinizi, teknik dosya denetimlerinizi ve CE belgelendirme işlemlerinizin tümüne yönelik belgelendirme işlemlerini profesyonellikle sunmaktadır.