Saç Şekillendirme Makine – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Saç şekillendiriciler sıcaklık ile saçın yapısını değiştirmeye ve istenilen şekli sağlamaya yönelik tasarlanmış beyan gerilimi 250 V’tan fazla olmayan taşınabilir elektrikli cihazlardır. Profesyonel kullanıcılar ve bu konuda eğitimi olmayan insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen saç şekillendiricilerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS 374 EN 60335-2-23 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-23: Deri veya Saç Bakım Cihazları İçin Özel Kurallar Kanun, Yönetmelik ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. SAÇ ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Saç şekillendiricileri daha çok güzellik salonlarında kullanılmasına karşın evlerde de kullanılan tip ve modelleri vardır. Genellikle içyapıları aynıdır. Fakat üzerinde kullanılan aparatlar, gövdeler ve bir de rezistans gücü olarak farklılık göstermektedir. Bu cihazlar 220 Volt ile çalışan bir güç kaynağının üzerine takılabilen ve 15-100 Watt arasında değişik güçlerde olan farklı aparatlar ile birlikte kullanılırlar. Bunların yapısında ise uzun

bir metalin içinde rezistans bulunmaktadır. Güç kaynağını çalıştırdığımızda maşalar ısınmakta, kullanacağımız saçın kalınlığına göre maşa seçimi yapılmaktadır.

Saç şekillendiricilerin başlıca parçaları şunlardır:

 • Motor
 • Pervane
 • Rezistans
 • Gövde
 • Termik
 • Başlıklar

Bazı modellerde yer alan kademe anahtarı cihazın çalıştırılıp durdurulmasını ve istenilen seviyede sıcaklık elde edilmesini sağlarken, rezistansın (ısıtıcı) herhangi bir sebepten dolayı aşırı akım çekmesi ya da o bölgenin aşırı ısınmasından dolayı termik devre açılır ve makine durur.

grey

 1. Hava giriş deliği
 2. Kademe Anahtarı
 3. Çıkartma düğmesi
 4. Çıkartılabilir fırça
 5. Fırça çıkartma düğmesi
 6. Aparatları kilitlemek için sürgü
 7. Aparatlar (Maşa)
 8. Başlık

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi
 • Cihazın kullanımı esnasında sıvı temasının elektrik çarpma riskini barındırması