İnfrared Isıtıcı – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

İnfrared ısıtıcılar, elektrik enerjisiyle çalışan ve geniş mekânların ısıtılması için kullanılmakta olan ekonomik ısıtıcılardır. İnfrared ısıtıcılar geniş ya da bölgesel alanların ısıtılmasında kullanılır ve ışıkla birlikte ısı yayarlar.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen infrared ısıtıcıların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolü amacıyla yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB (EMC)
 • TS EN 60335-2-30: Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm – 2-30: Oda Isıtıcıları için Özel Kurallar Standardı
 • TS EN 60335-1: Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Bölüm 1: Genel Kurallar Standardı kapsamında hazırlanmıştır.

IV. INFRARED ISITICILAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Infrared ısıtıcıların yapısına bakacak olursak normal bir elektrik devresini tamamlayan filament adındaki tüp camın içinde yer alan sarmal yapıdaki telden oluşmaktadır. Filamentten yüksek akımlı elektrik geçtiğinde akıma direnç göstereceğinden bu bölgede bir ısınma gerçekleşmektedir. Filamentin telleri akımın normal geçebileceği kalınlığın altında olduğundan bu ısınma çok daha fazla olmakta ve bunun sonucunda bu tel üzerinde bir ışıma gerçekleşmektedir. Bu ışımanın belirli bir miktarı görünür ışık olsa da büyük bir miktarı kızılötesi ışından oluşmaktadır. Ayrıca filamentin boyca uzunluğu ne kadar artarsa direnci de o oranda artmakta ve ısıtıcının gücünü belirlemektedir. Yani ısıtıcının gücü filamentin içindeki tel uzunluğuyla doğru orantılıdır. Filament, ışıma yapmaya başladığı anda infrared ısıtıcıdan dışarıya ışınla beraber ısı enerjisi de taşınır.

İnfrared ısıtıcıların kullanımı ve taşınması kolay ve pratiktir. Ancak sadece ısınması tercih edilen bölgenin ısıtılması mümkündür. Isıtıcı havayı ısıtmak yerine önündeki nesneyi ısıtmaktadır. Yani etki alanındaki koyu renkli ısıyı yansıtmayan nesneleri daha çok ısıtmaktadır.

İnfrared ısıtıcıların avantajları aşağıda listelenmiştir:

 • Ortamda bulunan oksijeni tüketmezler.
 • Havaya bir gaz salınımı yapmazlar.
 • Temiz ısıtma sağlarlar.
 • Zehirlenme riski yoktur.
 • Montajı kolaydır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • İnfrared ısıtıcı devrildiğinde enerjinin kesilmemesi sonucu yangın riski
 • Elektrik çarpması riski