Raf ve Raf Sistemleri Muayenesi

Raf ve Raf Sistemleri Muayenesi

Raf sistemleri günümüzde depolarda kullanılan ve olmazsa olmaz bir sistemdir. Endüstriyel alanlar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmaktadır. Firmalar ürünlerini raflarda istiflemek için kullandığı raf sistemleri depolama konusunda en iyi sistemlerdendir.

Raf ve Raf sistemleri firmalar için zamanla risk teşkil edebilen sistemler olabilir. Bunun en büyük nedenlerinden biride raflar üzerinde zamanla hasarlar oluşabilir. Oluşan hasarlar sonrasında depolarda can ve mal güvenliğinde sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle raf sistemleri mutlaka periyodik muayeneleri yapılmalıdır.

Raf sistemleri muayeneleri, Türkak tarafından akredite olmuş muayene kuruluşları tarafından yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar Raf ve raf sistemlerini “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak yapmaktadır. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

Femko Belgelendirme, Raf ve raf sistemleri muayenesi konusunda uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği muayeneler sonrasında rapor hazırlamaktadır.