Epilasyon Aleti – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1.GİRİŞ

İnsanların problemi olan istenmeyen tüylerden kurtulmanın birçok formülü mevcuttur. Epilasyon aletleri pratik kullanımı ile bu alanda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Hemen hemen her epilasyon cihazı aynı görevi görüyor. Ancak yeni çıkan epilasyon aletlerinde, teknoloji de geliştikçe daha rahat ve kolay kullanım sağlıyorlar. Epilasyon aletlerinin temel işlevi belli bir uzunluğa erişmiş tüylerin kökünden giderilmesidir. Ancak kök yerinde kaldığından birkaç hafta sonra tekrar çıkacaktır.

Epilasyon cihazları üzerine gerçekleştirilecek olan denetim projesi, TS EN 60335-2-8 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-8: Elektrikli Tıraş Makineleri, Kıl Kırpıcıları Ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar Standardı kapsamına giren beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, ev tipi amaçlar için öngörülen cihazları kapsamaktadır.

Bu Standart,

 • Münhasıran sınai amaçlarla tasarımlanan cihazları
 • Aşındırıcı veya patlayıcı atmosferin (toz, buhar veya gaz) mevcudiyeti gibi özel şartların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan cihazları
 • Ayrı bir Bölüm 2 Standardının da kapsamına giren, batarya beslemeli tıraş makinelerini
 • Ayrı bir Bölüm 2 Standardının da kapsamına giren masaj cihazlarını – Tıbbi amaçlı cihazları kapsamaz.

2. AMAÇ

Epilasyon cihazlarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 • Geniş kapsamlı bir ürün araştırmasının yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilerek piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 • Tespit edilen ürünlerin uygunluk seviyelerinin belirlenerek PGD faaliyetlerinde ve planlamasında kullanılacak istatistiki verilerin elde edilmesi
 • Tüketicinin korunması amacıyla riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesinin sağlanması
 • Riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına alınması
 • Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi
 • Üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

3. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-8 Güvenlik Kuralları – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin – Bölüm 2-8: Elektrikli Tıraş Makineleri, Kıl Kırpıcıları Ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar Standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. EPİLASYON CİHAZLARI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

1. Tanım

Genel olarak epilasyon cihazları içindeki bir elektrik motorundan ve ucundaki cımbız görevi yapan bıçaklardan meydana gelmektedir.

Cihaz sökülüp takılabilir özelliktedir.

Piyasada şarjlı ve elektrikli olmak üzere iki tip epilasyon cihazı mevcuttur. Ayrıca bazıları hem şarjlı hem de elektrikli olarak kullanılabilir. Şarjlı olanlar, özel ünitelerinde şarj edildikten sonra kullanılırlar. Bunlar batarya beslemeli olduğundan bu rehber kapsamında ele alınmamıştır.

Kablo uzantısı olmadığı için baş üzerinde her yönde kullanımları daha kolaydır. Elektrikli olanlar ise çalışma sırasında prize bağlı olan, kablolu makinalardır ve yüksek risk içermektedir.

Ayrıca bu cihazlar için ıslak ve kuru kullanım da mevcuttur. Bu da elektrikli kullanımda riski artırmaktadır. Uygulama sonrası yıkanabilir özellikte olanlar da mevcuttur.

2. Çalışması

Bu cihazlar, cihaz ucunda bulunan 30 veya 40 adet cımbız yardımıyla belli uzunluktaki tüyleri kökünden alır. Bu cihazların yavaş ve hızlı olmak üzere 2 kademeli hız kontrolü vardır. Yavaş hızdaki epilasyon narin cilt yapısına sahip insanlar içindir.

grey

5.ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi
 • Cihazın kullanımı esnasında sıvı temasının elektrik çarpma riskine yol açması