Kızgın Yağ Kazanları Periyodik Kontrol

Kızgın Yağ Kazanları Periyodik Kontrol

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak termal yağ bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev,duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara kızgın yağ kazanı denilir. Yağ sistemlerinde, atmosferik basınç altında yüksek sıcaklıklara, termik ısı transfer yağları sayesinde kolaylıkla çıkılabilmektedir.

Kızgın Yağ Kazanları Kullanım Alanları

 • Kimya sektörü
 • Tekstil sektörü
 • Boya sektorü
 • Ambalaj ve baskı sektörü
 • Gıda sektörü
 • Kağıt sektörü
 • Yağ ve madeni yağ geri dönüşüm sektörü
 • Petrokimya sektörü
 • Deri sektörü ve diğer sektörlerde buhar ve kızgın su endirek üretiminde

Kızgın yağ kazanları periyodik kontrol; Kızgın yağ sistemleri, endüstriyel tesislerde diğer alternatif akışkanların ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklı akışkan ihtiyacını, düşük basınçta karşılamak için kullanılan sistemlerdir. Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi ve transferi, verimli ve güvenli bir şekilde kızgın yağ sistemleri ile sağlanabilmektedir.

Kızgın Yağ Kazanlarının Özellikleri

 • 350 °C sıcaklığa kadar çıkması
 • Yüksek sıcaklıklarda kullanılmasının yanında, buhar, kızgın su ve sıcak su üretiminde de kullanılır
 • Tortu bırakmaz
 • Korozyonu önler
 • Termik yağ için şartlandırmaya ihtiyaç duyulmaz
 • Kışları tesisatında donma yapmaz

Kızgın Yağ Kazanları İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, kontrolü ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Femko, bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına ve muayeneyi yapan kuruluşların akredite olmasına dikkat ediniz.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.