Elektrikli Pişirme Cihazı (Elektrikli Katmer Sacı) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Elektrikli pişirme cihazları; beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, fırında pişirme, kızartma ve ızgara yapma gibi bir pişirme fonksiyonu olan, ev tipi amaçlar için ön görülen, taşınabilir elektrikli cihazlardır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen elektrikli pişirme cihazlarının tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
  4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC)
  5. TS 2005 EN 60335-2-9: Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-9: Kızartıcılar, ızgaralar ve benzeri taşınabilir pişirme cihazları için özel kurallar
  6. TS EN 60335-1: Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Bölüm 1: Genel Kurallar

4. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli pişirme cihazları, ortalama gücü 700W-2200W arasında olup, beyan gerilimi 250 V’dan daha fazla olmayan, paslanmaz çelik gövde, ısı ayarlı ve güvenlik için kilitleme özelliğine sahip, kızartma, gevretme, pişirme veya ısıtma işlemlerinde kullanılan elektrikli cihazlardır.
Bu rehber kapsamında ise aşağıda yer alan ürünün denetimleri yapılacaktır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Cihazın pişirme yüzeylerine temas
  2. Uzun süre çalıştırmada aşırı ısınma ve yangın riski
  3. Elektrik çarpma tehlikesi