Hidrofor Periyodik Kontrol

Hidrofor Periyodik Kontrol

Basıncı düşük suyu ve hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu pompalama sistemlerine hidrofor denir. Kısaca şebeke suyunun veya herhangi bir suyun basıncı yetmediği yerlerde devreye giren sisteme hidrofor denir.

Hidrofor periyodik kontrol; Hidroforlarda aynı zamanda genleşme tankları kullanılırken bu tanklarda basınçlı su depolanarak siz çeşmeyi açtığınız zaman ilk başta genleşme tankındaki su şebekeye destek verir buradaki suyunda basıncı düştüğü zaman pompa devreye girer ve daha fazla basınç vererek suyun daha hızlı akmasını sağlar. Pompa çalışmaya başladığı anda ise şebekenin suyunu tamamladıktan sonra genleşme tankınıza doldurur ve bir sonraki su kullanımına kadar devreden çıkar.

Hidrofor Çeşitleri

 • Jet Hidroforlar
 • Preferik pompalı hidroforlar
 • Tek kademe pompalı hidroforlar
 • Çift kademe Pompalı hidroforlar
 • Dikey çok kademeli
 • Yatay çok kademeli
 • Paket hidroforlar
 • Yangın hidroforları
 • Piston pompalı hidroforlar
 • Küreli hidroforlar
 • Dalgıç hidroforlar

Hidrofor İle İlgili Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Bu yönetmelik yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

Periyodik Kontrol Süresi

Basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği ve iş sağlığı açısından çok önemlidir. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların Femko mühendisleri tarafından yılda bir kez kontrolleri ve test edilmesi zorunludur.

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.