Emayeli Bobin (Üzeri Vernikli) – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Emayeli (üzeri vernikli) bobin tellerinin çapları genellikle 0,02 ile 5 mm kalınlığında, kesitleri ise 0,00031416 ile 19,63495 mm2 arasındadır. İletkenliği iyi kalitede olan bakır iletkenin vernik gibi yüksek ısıya dayanıklı kimyasallarla yalıtılmış, yumuşak kıvam özellikli, bobin oluşturulması için tasarlanmış iletkenlerdir. Bobin tellerinin yaşlanma faktörlerinden en önemlisi ısı ve devreden geçen akım şiddetidir.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen emayeli (üzeri vernikli) tellerinin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesini, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesini, haksız rekabetin önlenmesini, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 3. TS 8495 EN 60317-4 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 4: Poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 130 sınıfı için Standard,
 4. TS EN 60317-8 Sargı telleri – Belirli tipler için özellikler – bölüm 8: Polyesteremid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel – 180 sınıfı için Standard,
 5. TS EN 60317-13 Sargı telleri – Özellikler – Bölüm 13: Poliamid – imid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı için Standard,
 6. TS 11427 EN 60317-19 Sargı telleri-Özellikler bölüm 19:Üzeri poliamid örtülü poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 130 sınıfı için Standard,
 7. TS EN 60317-20 Sargı telleri-Özellikler bölüm 20: Poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 155 sınıfı için Standard,
 8. TS EN 60317-23 Sargı telleri-Özellikler bölüm 23: Polyesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir için Standard,
 9. TS 8719 EN 60317-26 Sargı telleri-Özellikler bölüm 26: Poliamid-İmid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı teli, 200 sınıfı,
 10. TS 11639 EN 60317-31 Sargı telleri-Özellikler bölüm 31: Cam elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi,
 11. TS 11640 EN 60317-32 Sargı telleri- Özellikler bölüm 32- Cam elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 155,
 12. TS EN 60317-35 Sargı telleri-Özellikler bölüm 35- Poliüretan emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel 155 sınıfı,
 13. TS EN 60317-36 Sargı telleri-Özellikler bölüm 36- Poliesterimid emaye kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 180 sınıfı,
 14. TS EN 60317-37 Sargı telleri-Özellikler bölüm:37 poliesterimid emay kaplı, yapışık tabakalı, yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı standartlara göre hazırlanmıştır.

4. HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bobinler doğru akımda (DC) daha çok elektro mıknatıs olarak kullanılırlar. Makaraya sarılmış olan telden bir akım geçirildiği takdirde bobinin etrafında bir manyetik alan oluşur, bu manyetik alandan rölelerde yararlanılır. Doğru akımda bobinlerden sadece elektro mıknatıs olarak yararlanılmaz. Bobinler birçok devrede (radyo devreleri, besleme kaynakları, anten yükselteçleri, TV devreleri, otomobil bobinleri, haberleşme alanı vb.) kullanılırlar.

Alternatif akımda (AC) ise bobinlerden çok çeşitli alanlarda yararlanılır. AC’de akım/gerilim yükseltici veya düşürücü transformatörler, balastlar, büyük güçlü akımlar için yapılan kontaktör bobinleri, elektrik üretiminde kullandığımız mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren generatörler ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için kullandığımız motorlarda da bobinler kullanılır. Bu tip makinalarda bobinin kullanılmasının esası yine manyetik alana dayanır.

grey grey

Emaye kaplı bobin tellerinin özellikleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Yüksek termik dayanım
 2. Yüksek mekanik dayanım
 3. Yüksek ısı şoku
 4. Yüksek termal stabilite ek voltaj yüklemelere karşılık dayanıklılık
 5. Çeşitli gazlara direnç ve dayanıklılık
 6. Sürtünmelere karşı yüksek mukavemet- Sarım kolaylığı
 7. Yumuşaklık
 8. Çözücülere ve trafo yağına karşı dayanım
 9. Yüksek frekans direnci
 10. Düşük ısıda lehimleme
 11. Yüksek izolasyon
 12. Yüksek elastikiyet
 13. Pinhol dayanımı

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Emaye bobin tellerinin ezilmesi ve hasarlanması sonucu telin kopma riski.

Üzerindeki yalıtım tabakası zayıfsa yüksek akımlarda kısa devreye neden olması.