Elektrikli Soba – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Elektrikli sobalar, beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 V’den ve diğer cihazlar için 480 V’den daha fazla olmayan ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli oda ısıtıcısıdır.

2. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek ya da ithal olarak piyasaya arz edilen elektrikli sobaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespiti, riskli ürünlerin belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının bertaraf edilmesi, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

  1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği,
  3. Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2006/95/AT (LVD)
  4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT (EMC)
  5. TS EN 60335-2-30: Güvenlik kuralları – ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm – 2-30: oda ısıtıcıları için özel kurallar
  6. TS EN 60335-1: Güvenlik kuralları – ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 1: genel kurallar standardı kapsamın da hazırlanmıştır.

4. TEKNİK BİLGİLER

Elektrikli soba elektrikle çalışan, rezistansları sayesinde ısı yayan ev aletidir. Özellikle kış aylarında kullanılmakta olup kullanıcılar açısından kısa sürede ısıtma yapması yönüyle tercih edilmektedir.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Cihaz devrildiği anda enerjiyi kesmemesi ve yangın çıkarma riski
  2. Uzun süre çalıştırıldığında kullanıcıda baş ağrısı yapma durumu
  3. Elektrik Çarpması