Plastik İşleme Makinesi CE Belgesi

Plastik İşleme Makinesi CE Belgesi

Plastik işleme makinesi, adından da anlaşılacağı gibi günümüzde hayatımızın bir parçası olan plastiklerin üretimi ve şeklinin verilmesini yapan makinelerdir. Büyük plastik makineleri kesme, şekillendirme, boyutlandırma gibi işlemleri yapan makinelere plastik işleme makinesi denir.

Bu makineler hassas oldukları için mutlaka Avrupa standartlarında olmalıdır. Avrupa standartlarında olan makineler Avrupa pazarında serbestçe satılabilir. Avrupa standardı demek Avrupa uygunluk yani “CE” demektir. CE işareti bulunan ürünler Avrupa standartlarında üretilen ürünler anlamına gelmektedir. CE belgesine sahip plastik işleme makinesi üreticileri ürünlerini Avrupa da satışa sunabilmek için AB birliği Makine direktifine uygun olarak üretmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu Makine emniyet yönetmeliği kapsamında Plastik işleme makine imalatı yapan firmalar ürünleri bu yönetmeliğe göre imal ettikten sonra CE işaretine sahip olurlar ve Ülkemizde ve Avrupa da satışa sunabilirler. Yasal bir zorunluluk olan CE belgesi üretici firmalar tarafından On yıl boyunca saklanmalıdır.

Plastik işleme makine imalatı yapan üreticiler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar. CE belgesi Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar Plastik işleme makine imalatı yapan firmalar için Makine emniyet yönetmeliğinde belirtilen maddelere göre hareket ederek CE belgesi vermektedir. Makine güvenlik testleri, teknik dosya incelemeleri gibi işlemler yaparak CE belgesi vermektedir.

Makine emniyet yönetmeliğinin amacı; “makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.”

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Plastik İşleme Makineleri için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.