Kumaş Açma Makinası – CE Belgesi

Kumaş Açma Makinası – CE Belgesi

Kumaş Açma Makinası CE Belgesi

Tekstil endüstrisinde kullanılan bir ekipman olan bu makinalar, temel olarak, dokuma ya da örme makinalarından çıkan büyük kumaş rulolarını açarak düzleştirmek ve işlenmeye hazır hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu makinalar, kumaşın düzgün ve gerilimsiz bir şekilde serilmesini sağlar, böylece sonraki işlemlerde daha kolay çalışılabilir. Kumaş açma makinaları, tekstil fabrikalarında ve üretim tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır ve kumaşın depolanmasından, kesilmesine ve işlenmesine kadar olan süreçte önemli bir rol oynarlar. Bu makineler genellikle otomatik veya yarı otomatik kontrol sistemlerine sahiptir ve farklı kumaş türlerine ve boyutlarına uygun olarak ayarlanabilirler. Kumaş açma makinaları, tekstil üretiminde verimliliği artırmak ve kaliteyi sağlamak için önemli bir araçtır.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma; tekstil endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan kumaş açma makinalarının tasarımı ve güvenli kullanımına yönelik emniyet kurallarını kapsamaktadır.

2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

Aşağıda sıralanan yönetmeliklere ve standarda dayanılarak hazırlanmıştır:

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2023/1230/AB Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2023/1230/EU
 • 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD Testi)
 • 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC Testi)
 • TS EN ISO 11111-1 Tekstil Makinaları – Güvenlik Kuralları Bölüm 1: Genel Kurallar

4. KUMAŞ AÇMA MAKİNASI HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Bu rehber kapsamında yer alan kumaş açma makinaları temel olarak; işletmeye top halinde gelen kumaş toplarının açılmasında ve bir sonraki aşamaya hazırlanması işlemlerinde kullanılmaktadır.

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik Tehlikeler:

 • Silindirlerin etrafındaki alan: Dolanma veya sıkışma tehlikesi

Elektriksel Tehlikeler:

 • Canlı organlarla doğrudan veya dolaylı temas: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.
 • Emniyeti yeterli olmayan elektrikli bileşenler: Hatalı çalışma sebebiyle vücudun yaralanma tehlikesi.
 • Güç kaynağı kablosunun mekanik ve kimyasal hasarı: Vücudu elektrik çarpma tehlikesi.

Denge Kaybı Tehlikeleri:

 • Makinanın kayması veya devrilmesi.

Ergonomik Kuralların İhmalinden Kaynaklanan Tehlikeler:

 • Ergonomik tasarım eksikliği; kişinin uygun olmayan duruşu, ağır yükler, aşırı uzama sebebiyle fiziki zarar, kumandaların yanlış işletilmesine yol açan durumlardan biri olabilir.