Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi) Alçak Gerilim Yönetmeliği

Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi) Alçak Gerilim Yönetmeliği

Elektriksel güvenlik testleri olarak bilinen LVD testinin amacı Üreticilerin ürünleri için CE işaretlemesi ve markası alabilmek için gereklidir. Low Voltage Directive yani LVD testine Alçak gerilim cihazları yönetmeliğine göre test ve denetimleri yapılmalıdır. LVD testinin durumuna göre test’ten geçerse CE markası kullanma izni verilir.

Elekriksel Güvenlik Testleri – LVD Testi

Elektriksel güvenlik testleri yapılması önemi çok büyüktür zira elektrik tehlikelidir arıza vermemesi için LVD testi şarttır. Elektriksel güvenliği yapılmayan bir sistem can ve mal kaybı sonuçlar doğurabilir. Yani bu testlerin yapılması hayati önem taşır. Hem de bir cihazın bir çok elektriksel güvenlik testlerini bir cihaz üzerinden yapıyorsak işimiz daha da kolay olur. Elektriksel güvenlik testleri özellikle CE Belgesi almak isteyen üreticiler tarafından kullanılması mecburidir.

Elektriksel Güvenlik Test Hizmetleri

Alçak Gerilim Cihazları Direktifi ( LVD ) yani Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak için tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmelik kapsamında bulunan tüm cihazlar için, ürün kategorisine bağlı ilgili standartlara uygun olarak: Kaçak akım testi, Topraklama, Elektrik dayanımı, Giriş gücü ve akımı, Yüzeysel kaçağa karşı koruma testi, Çekme testi, Bilye basınç testi, Deşarj testi, Neme dayanıklılık, Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma, Isınma testi, Yüksek gerilim testi, Yapısal test, Gerilim düşümü testi, Kızaran tel testi, İzolasyon testi, Olağan dışı çalışma testi, Süreklilik testi, Fonksiyonel testler, Etiket dayanıklılığı, Boşalma süresi tayini gibi elektriksel güvenlik test hizmetlerini vermekteyiz.

Elektrik Güvenlik Testleri İle İlgili Yönetmelik

Femko, 1973 yılında kabul edilen 2006/95/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi ürüne CE işareti iliştirilmesini gerektirmiyordu (Direktifin çıkarıldığı 1973 yılında Yeni Yaklaşım henüz mevcut değildi). Temmuz 1993’te Alçak Gerilim Direktifi tadilata uğradı. Bu tadilat direktif kapsamında bulunan ürünler için farklı teknik gerekler getirmiyordu ve yalnızca prosedürlerle ilgili bir kapsama sahipti. Bunun sonucunda 1 Ocak 1995’ten itibaren bu direktif kapsamına giren ürünler için CE işareti iliştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Alçak Gerilim Direktifi İçin Test Standartları

2006/95/AT: Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik ( LVD ) kapsamı içerisinde TS 2000 EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kuralları aşağıdaki maddeler gibidir.

  • TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
  • TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS 2418 EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
  • TS 10316 EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS 3205 EN 60034-1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
  • TS 4535 EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
  • TS 2127 EN 60065 Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
  • TS EN 62031 LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
  • TS IEC 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan Güvenlik özellikleri
  • TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

İş Ekipmanlarıyla ilgili olarak; Yıllık yapılması gereken fenni muayene, test ve kontroller kapsamında, işletmelerde bulunan ekipman ve tesisatların ilgili Yönetmelik ve standartlar çerçevesinde ölçüm, denetim ve periyodik muayene işlemleri için hizmetler sunan Femko, Türkak tarafından akredite edilmiş bir A tipi muayene kuruluşudur. Akreditasyon kapsamlarına detaylı olarak Türk Akreditasyon kurumunun sitesinden erişilebilmektedir. Denetim faaliyetlerini yürüten tüm personeller periyodik kontrolerl alanında almış oldukları eğitim sertifikası ve Bakanlığın veri tabanına kayıtlı ekipnet numarası dahilinde faaliyetlerini yürütmekte ve firmalara sunulan rapor formları üzerinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.