Ütü – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Ütü, kumaştan yapılmış giyim malzemelerinin kırışıklıklarını düzeltmek için evlerde ve konfeksiyon atölyelerinde kullanılan alettir. Artık günümüzde en hassas kumaştan en kalın kumaşa kadar seçilen kumaşın türüne göre, en doğru sıcaklık (termostat ayarlı) ve buhar kombinasyonunun otomatik olarak elde edilmesini ve bu sayede kusursuz ütüleme yapılabilmesini sağlayan, önceden ayarlanmış çok farklı ütüleme programı bulunan ütüler geliştirilmiştir.

II. AMAÇ

Bu çalışma; ülkemizde üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen elektrikli ütülerin tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gerekleri, ilgili teknik düzenlemeye uygunluk ile insan, hayvan, bitki sağlığına ve çevreye zararlı olup olmadığının kontrolünün yanı sıra marka/model bazında ürünlerin tespitinin, riskli ürünler belirlenerek bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulmasının ve bertaraf edilmesinin, riskli ürünleri piyasaya arz eden firmalar ile riskli ürün analiz raporlarının veri tabanına girilmesinin, haksız rekabetin önlenmesinin, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması için yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

III. DAYANAK

  • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
  • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD),
  • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) (EMC),
  • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Standardı,
  • TS EN 60335-2-3 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2,3: Elektrikli Ütüler için Özel Kurallar Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Yaygın olarak evlerde ve iş yerlerinde kullanılan ev tipi elektrikli ütüler 220-240 volt (V) AC gerilimli ve genellikle 1000-3500 Watt (W) gücünde 50/60 Hz. frekansta çalışmaktadır. Elektrikli ütülerin yapısı ve işlevi nedeniyle riskli olmasından dolayı denetiminin sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Piyasada yaygın olarak programlı buharlı ütüler bulunmaktadır. Bilindiği gibi buhar ünitesi olmayan ve kuru tip olarak adlandırılan elektrikli ütülerin imalatı yok denecek kadar azdır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

  1. Elektrik kaçağı sonucu ütü gövdesine elektrik teması riski
  2. Termostat arızası sonucu muhtemel yangın riski