Hububat Öğütme ve İşleme Makinası – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

1. GİRİŞ

Bu çalışma, hububatın öğütülmesi ve işlenmesine mahsus makinaların tasarım ve üretiminde uyulması gereken güvenlik gereklerini belirtmektedir. Hububatın öğütülmesi ve işlenmesinden amaç tanenin endosperm kısmını mümkün olduğunca kabuk ve rüşeymden ayırmak, ayrılan endospermin ise incelterek un haline getirilmesi ve endosperm ile kepeğin birbirinden ayrılması ve endospermin una indirgenmesidir.

Hububatın öğütülmesi ve işlenmesine mahsus makinalar, her türlü tahılın silindirlerin hareketi vasıtasıyla öğütmek suretiyle un, irmik, bulgur ve yem yapma ile karışım elde edilmesi amacıyla işleyen makinalardır. Bu makinalar, ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olup, gerek profesyonel kullanıcılar gerekse de bu konuda temel eğitim almış amatör operatörler tarafından kullanılmaktadır.

grey2. AMAÇ

 • Ürünlerin kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması, gerek profesyonel kullanıcılar tarafından gerekse de bu konuda eğitimi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılmaları nedeniyle, piyasada yer alan ürünlerin ilgili yönetmelik/yönetmelikler kapsamında uygunluk seviyelerinin tespit edilmesi,
 • Piyasaya sadece güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması, güvensiz ürünlerin kullanım ve satışlarının önlenmesi ile çevre ve insan sağlığının korunması,
 • Ürün/üretici/ithalatçı envanterinin oluşturulması,
 • Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulması amaçlarıyla hazırlanmıştır.

3. DAYANAK

 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği (MEY),
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMU),
 • TS EN 14958+A1 Gıda İşleme Makinaları – İrmik ve Un Öğütme ve İşleme Makinaları – Güvenlik ve Hijyen Kuralları,
 • TS EN ISO 13857 Makinalarda Güvenlik – Kol ve Bacakların Erişebileceği Bölgelerde Tehlikenin Önlenmesi için Güvenlik Mesafeleri,
 • TS EN 12100:2010 Makine Emniyeti – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirme Ve Risk Azaltma, Yönetmeliklerine ve standardlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. HUBUBAT ÖĞÜTME VE İŞLEME MAKİNESİ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

grey

Hububatın öğütülmesindeki amaç; tanenin endosperm kısmını mümkün olduğunca kabuk ve rüşeymden ayırmak, ayrılan endospermi ise incelterek un haline getirmektir. Öğütme; endosperm ve kepeğin birbirinden ayırmak ve endospermi una indirgemek için yapılan işlemdir.

Bir başka deyişle buğdayların un veya irmik haline getirilmesi için yapılan işlemdir. Hububat öğütme işleminde valsli değirmenler kullanılabildiği gibi çekiçli, diskli, çekenli ve iğneli-diskli çok değişik dizaynda değirmenler kullanılabilmektedir. Klasik anlamda öğütme, tanenin sadece una kırılması olarak düşünülürken günümüzde öğütmenin anlamı;

 • Taneyi açıp kabuğu endospermden ayırmak,
 • Normal nişasta zedelenmesiyle endospermi una indirgemek,
 • Unu diğer tane kısımlarından ayırmaktan ibaret işlem basamaklarını kapsamaktadır. Bu işlemler modern un değirmenciliğinde;
 • Valslı değirmenler,
 • Elekler gibi iki ana mekanizasyon unsuruyla
 • İrmik ve kepek saflaştırma düzenleri, taşıyıcılar, besleme ve akış kontrol düzenleri vb. yardımcı düzenlerle yapılır.
 • Genel olarak un değirmenlerinin öğütme kısmı genel olarak iki sistemden kombine olmuştur. Bunlar;
 • Kırma
 • Redüksiyon sistemleridir.

Valslı Değirmen, karşılıklı dönen bileşenler tarafından oluşturulan basınç vasıtasıyla granülometrik (belli oranlarda karışım) azalma veya şekil değişikliğine neden olacak şekilde tahıl ve / veya tahıl ürünleri üzerindeki fiziksel değişiklik gerçekleştiren makinedir.

Elek ve Dönan Ayırıcı, dönme hareketi kullanarak tahıl veya tahıl daneleri üzerinde bölme ve/veya elek vasıtasıyla granülometrik ayırma işlemi gerçekleştiren makinedir.

Hububat Sınıflandırıcı (elek ), tahıl ve / veya tahıl ürünlerini ovma harketi ile özgür ağırlığına göre elek veya bölme vasıtasıyla granülometrik ayırma işlemi gerçekleştiren makinadır.

Gıda alanı, Çiğ veya işlenmiş malzeme (un, irmik, vb) temas eden tüm yüzeyler gıda alanıdır.

Saflaştırma (pürifikasyon), Kırma sistemine yardımcı olarak irmik temizleme düzenleriyle her iki sistemde kaba ve ince kepekten endosperm parçacıklarının ayrılmasında kullanılan kepek fırçalama makineleri ve pul çözücüler saflaştırma işleminde yer alırlar. Bu işlem irmiğin kepekten, kepeğin ise endosperm parçacıklarından ayrıştırılmasını kapsamaktadır.

Eleme, Kırma ve redüksiyon sistemindeki elek düzenleriyle sağlanır. Un ve kepekli materyalin ayrılmasıyla ara materyalin sınıflandırılması gibi alt işlemleri kapsar.

Açıklama

 • 1 – ürün girişi
 • 2 – öğütme silindirleri
 • 3 – ürün çıkışı
 • 4 – tahrik motoru
 • 5 – besleme ruloları

grey

5. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

Mekanik tehlikeler

 • Ürün giriş ve / veya çıkış bölgelerine erişimden kaynaklanan tehlikeler,
 • Besleme rulolarına erişimden kaynaklanabilecek tehlikeler,
 • Normal çalışma sırasında öğütme merdanelerine erişimden kaynaklanabilecek tehlikeler,
 • Pnömatik pistonla cihazın çekici veya devreden rulonun tehlikesi bölgelerine erişimden kaynaklanan tehlikeler,
 • Öğütme silindirleri iletim araçlarına (kayış, dişli veya zincir) erişimden kaynaklanabilecek tehlikeler,
 • Elektriksel Tehlikeler
 • Gerilim altındaki parçaların temasa karşı koruma sağlayan panolar içinde olmamasından kaynaklanan tehlikeler,
 • Gerilim altındaki iletken parçalar arasında yalıtım hatası nedeniyle doğabilecek tehlikeler,
 • Üretici statik elektrik tehlikeli birikimine karşı uygun önlemlerin alınmamasından kaynaklanan tehlikeler.