Blender – CE Belgesi

Femko Belgelendirme, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik (LVD Yönetmeliği) kapsamında, Uluslararası tanınırlık yetkisi, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD Testi), Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

I. GİRİŞ

Meyve ve sebzelerin döner bıçaklı bir düzenek yardımıyla küçük parçalara ayrılması ve karıştırılması amacıyla mutfaklarda yaygın olarak kullanılan blenderlar yapısı ve işlevi nedeniyle riskli olduğundan denetiminin sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. TS EN 60335-2-14 Standardının ve dolayısıyla blenderlar üzerine gerçekleştirilecek bu denetim projesinin kapsamı dışında olan cihazlar aşağıda listelenmiştir:

 1. Bıçak ağzı düşeye göre 45C’yi aşan bir açıda eğimli olan dairesel bıçaklı dilimleme makineleri
 2. Çöp öğütücüleri
 3. Motor kompresörü ile birleşik durumda olan dondurma makineleri
 4. Ticarî amaçlar için tasarımlanmış mutfak makineleri
 5. Sanayi amaçları için tasarımlanmış mutfak makineleri
 6. Korozyon veya patlayıcı (toz, buhar veya gaz) bir ortamın varlığı gibi özel şartların hâkim olduğu yerlerde kullanılması amaçlanan mutfak makineleri

II. AMAÇ

Blenderlara yönelik piyasa gözetimi ve denetimindeki amaç;

 1. Geniş kapsamlı bir ürün araştırması yapılarak marka/model ve işlev bazında ürünlerin tespit edilmesiyle piyasa taraması gerçekleştirilmesi
 2. İthalat aşamasında bu ürünlere yönelik denetim gerçekleştirilmediğinden tüketicinin korunması amacıyla bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması ve bertaraf edilmesinin sağlanması
 3. Firmalar arası haksız rekabetin önlenmesi, üretici ve ithalatçıların belirli uygunluk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 4. Denetimler ve alınan önlemler ile piyasada farkındalık oluşturulmasıdır.

III. DAYANAK

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 • TS EN 60335-2-14 Güvenlik Kuralları – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar için – Bölüm 2-14:Mutfak Makineleri için Özel Kurallar Standardı esas alınarak hazırlanmıştır.

IV. BLENDERLAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

Blender, buz, sebze veya meyve gibi katı maddeleri, öğütmek ve bir karışımla birleştirmek veya sıvı ve katı maddeleri bir karışımla karıştırmak (gıda blenderleri) veya sadece sıvı maddeleri karıştırmak (sıvı blenderleri) için tasarlanan cihazdır. Kordonsuz blender, besleme şebekesine bağlanan ve sadece uygun altlık üzerine yerleştirildiğinde çalışan motorlu karıştırıcıdır.

grey

V. ÜRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER

 • Gerilimli bölümlerin erişilebilirliğinin yeterli önlemlerle engellenememesi sonucunda elektrik çarpma tehlikesi
 • Kullanım sırasında cihazın ya da cihaz kablosunun aşırı ısınması sonucu yangın çıkarma tehlikesi
 • Cihaz fişinin uygunsuz olması sonucu elektrik çarpma ya da yangın tehlikesi
 • Cihazın kullanımı esnasında sıvı temasının elektrik çarpma riskini barındırması
 • Dikkatsiz kullanımda hareketli kesici döner parçaların parmaklara zarar verme riski