EN 81-20 CE Belgesi

Yeni yapılan bu standartlar Asansörler, İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler, yapım ve montaj için güvenlik kurallarını oluşturan standarttır. Bu standartlarda asansör ve güvenlik aksamlarının tasarımı, hesaplamaları ve güvenlik testleri ile ilgili kuralları belirtmektedir.

EN 81-20 CE Belgesi, standardı EN 81-1 A3 standardı yerine hazırlanmış bir standarttır. Bu standardın tamamı ve orjinali aşağıdaki gibidir.

Bu standard, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında halatlarla, zincirlerle veya hidrolik kaldırma ünitesi tertibatlarıyla asılı olan, insan veya insan ve eşya taşınması için tasarımlanmış bir kabini olan, belirli duraklar arasında hizmet veren, halatla ve pozitif veya hidrolik tahrikli olan, kalıcı olarak monte edilmiş yeni insan veya eşya taşıyan asansörlerin güvenlik gereklerini kapsar.

Bu standardın gereklere olarak özel durumlarda tamamlayıcı gerekler göz önüne alınmalıdır (muhtemel patlayıcı ortam, sıra dışı iklim şartları, deprem şartları, tehlikeli yüklerin nakliyesi, vb.).

Bu standard aşağıdakileri kapsamaz:

  • a) Aşağıdaki özelliklere sahip asansörleri: 1) Madde 1.1’de belirtilenlerden farklı tahrik sistemlerine, 2) Beyan hızı ? 0,15 m/s.
  • b) Aşağıdaki özelliklere sahip hidrolik asansörleri: 1) Beyan hızı 1 m/s aşan, 2) Basınç tahliye vanasının ayarı (Madde 5.9.3.5.3) 50 MPa’ı aştığı durumlara.
  • c) Bina kısıtlamaları ile uygulamaya konan sınırlamalar nedeniyle bazı şartlarda mevcut binalardaki insan veya eşya taşıyan yeni asansörler, EN 81-20’nin bazı gereklerini karşılamaz ve EN 81-21 dikkate alınmalıdır.
  • d) Bina içerisinde teleferik tipi durmaksızın yavaş hareket eden yük taşıyıcı açık kabin (Paternosters), maden asansörleri, tiyatro asansörleri, otomatik depolama cihazları taşıma kafesleri türündeki taşıma cihazları, binalar ve kamu çalışma yerleri, gemilerin yük kaldırıcları, denizde arama veya sondaj platformları için asansörler ve yük kaldırıcıları, inşaat ve bakım cihazlarını veya rüzgâr türbünlerindeki asansörleri.
  • e) Bu standard uygulamaya konmadan önce tesis edilen bir asansöre yapılan önemli değişiklikleri (bk. Ek C),
  • f) Asansörlerin nakliye, montaj, onarım ve söküm işleri sırasındaki güvenliği, Ancak, bu standard bu konularda da faydalı bir temel olarak alınabilir. Asansörün güvenli kullanımıyla ve bakımıyla ilgili zararlı olarak kabul edilen seviyede bulunmadığında gürültü ve titreşimler, bu standardda söz konusu edilmemektedir (ayrıca bk. Madde 0.4.2).

Bu standardın yayımı tarihinden önce tesis edilen, insan ve eşya taşıyan asansörlere bu standard uygulanmaz.

Femko Belgelendirme, İnsan, Yük asansörleri, imalat ve montaj için hazırlanan EN 81-20 standardına göre hizmet vermektedir. Mühendislerimiz bu standart kapsamında asansör firmalarına profesyonel hizmet vermektedir.