Isıtma Makinesi CE Belgesi

Isıtma Makinesi CE Belgesi

Makine, bir enerjiyi farklı bir enerjiye dönüştüren araçlara denir. Isıtma makineleri aldığı elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren makinedir. İnsan hayatını kolaylaştıran ısıtma makineleri her sektörde ve her evde kullanılan makinelerdir. Isıtma ile işi olan herkesin kullanabileceği ısıtma makineleri tehlikeli oldukları belli kalite ve standartlarda olmalıdır.

Isıtma makineleri imalatı yapan firmalar Makine Emniyet Yönetmeliğine bağlı olarak temel sağlık ve güvenlik şartlarına göre üretilmelidir. Bu yönetmelik 2006/42/EC makine direktifine göre hazırlanmıştır. Bu direktif AB üye ülkeleri tarafından Avrupa da ürünleri satılabilmesi belli kalite, standartlara ve güvenliğe ulaşması için hazırlanmıştır. Sanayi ve ticaret bakanlığı bu direktifi baz alarak Türkiye’de makine üreticilerinin ürünlerini Avrupa da satabilmesi için Makine emniyet yönetmeliğini hazırlamıştır. Bu yönetmeliğe uygun imalat yapan makine üreticileri Onaylanmış kuruluşlara başvurarak CE belgesi alabilir ve ürünlerine CE işareti iliştirebilir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilen Onaylanmış kuruluşlar Makine emniyet yönetmeliğinde Ek XI’de belirtilen asgari standartları sağlamak zorundadır. Onaylanmış kuruluşlar bu yönetmelik çerçevesinde makine üreticileri için gerekli inceleme ve güvenlik testlerini yaparak CE belgesi vermektedir. Makine emniyet yönetmeliğinin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini sağlamaktır.

Femko Belgelendirme, 2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Isıtma Makinesi için Makina Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.