Asansör Kimlik Numarası

Asansör kimlik numarası, 2014/33/AB Asansör yönetmeliği kapsamında hazırlanan ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından alınan CE belgesi ile asansöre iliştirilen CE işaretinin altına yerleştirilir. İmalatçı ve montajcı asansör firmaları asansörler için CE belgesi almalıdır. CE belgesi alan firmalar asansörlerine CE işareti iliştirmelidir. CE belgesini veren Onaylanmış kuruluşların bir kimlik numarası bulunur bu kimlik numarası CE işaretinin altına yerleştirilmelidir.

Asansörün, kalite güvencesi, tam kalite güvencesi, güvenlik aksamlarının tipe uygunluğu varsa Asansörde kimlik numarası bulundurulmalıdır. Kimlik numarasını, Onaylanmış kuruluşun talimatları ile asansör imalatçısı, yetkili temsilcisi, asansörü monte eden ve asansörü monte edenin yetkili temsilcisi tarafından CE işaretinin altına yerleştirilir.

Bu kimlik numarası Onaylanmış kuruluşlara bakanlık tarafından verilmektedir. Bu kimlik numarası ile Bakanlık onaylanmış kuruluşu yetkilendirerek Asansörler için CE belgesi verdiğinde CE işareti yerleştirilen asansörlere konulması gereken numaradır. Onaylanmış kuruluşlar birden fazla mevzuat kapsamında yetkilendirilmişse Avrupa komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini sürdürebilir. Asansör kimlik numarası ile asansöre CE belgesi veren ve periyodik kontrolünü yapan firma tespit edilir.

Femko Belgelendirme, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, CE Belgesi verdiği asansörlere yerleştirilen CE işaretinin altına konulan kimlik numarası ile sizlere profesyonel hizmet sunmaktadır.