Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

24 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelikte bazı maddelerde yapılan güncellemelere yer verilmiş olup, en dikkat çekici güncelleme ise aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde yapılan Periyodik kontrolü yapacak olan kişi ve kuruluşların nitelikleri hakkında eklenen fıkranın güncellemesidir. Buna göre, periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olması zorunlu hale getirilmiştir.

Bununla birlikte, iş ekipmanları için periyodik muayene işlemini yapacak kontrolörlere eğitim alma yükümlülüklerini tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilecek olup belirlenen süre içerisinde eğitim alma yükümlülüklerini yerine getirmeyen muayene kontrolörleri, ilgili iş ekipmanlarının kontrolünü yapamayacak ve rapor düzenleyemeyecektir. Geçici kayıt numarası uygulaması Bakanlık tarafından pilot olarak seçilen il ve ilçelerde başlatılacaktır.

Burada ifade edilen elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecektir.

Femko Corporation ilgili yönetmeliğin yükümlülükleri gereği, teknik tüm hizmetlerin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylamak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardı çerçevesinde “Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Basınçlı Ekipmanların kontrolleri ile Elektriksel Ölçümler hususunda TÜRKAK tarafından akredite bir “A-Tipi Muayene Kuruluşudur.”

İlgili Mevzuat İçin Tıklayın-1

İlgili Mevzuat İçin Tıklayın-2