2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği Yayımlandı

2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği Yayımlandı

2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik

20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile 2006/95/EC LVD direktifi yayımdan tamamen kalkmış olup, belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipmanlar yeni direktif olan 2014/35/EU kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de 02.10.2016 tarihli ve 29845 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni LVD Yönetmeliği, 2014/35/AB olarak tanımlanmaktadır. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte eski adıyla 2006/95/AT LVD Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır.

Yeni yönetmeliğin amacı, iç pazarın işleyişini sağlarken piyasadaki elektrikli ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst düzeyde koruyan gerekliliklere sahip olmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, “Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, Radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, Yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar, Elektrik sayaçları, Evsel kullanım için fişler ve prizler, Elektrikli çit kontrolörleri, Radyoelektrik parazit, Gemilerde, uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli ekipmanlar, Araştırma ve geliştirme tesislerinde yalnızca profesyonel personel tarafından kullanılmak üzere özel üretilmiş değerlendirme kitleri” gibi ekipmanlar ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsamaktadır.

Yeni LVD Yönetmeliği ile birlikte üzerinde durulan ve dikkat çeken hususlar ise şu şekildedir; Teknik dosyada ürüne ait risk analizi ve değerlendirmesinin bulunması, Piyasa gözetimi prosedürleri eklenerek, saha denetimlerinin daha güçlü hale gelmesi, Onaylanmış kuruluş gerekliliğinin tamamen Yeni 2014/35/AT LVD Yönetmeliği ile birlikte ortadan kalkması, Kimyasal, mekanik, gürültü, titreşim ve ergonomik risklerde yeni 2014/35/EU LVD Direktifi yani 2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye alınması, CE işaretlemesinin teknik dokümantasyonu ve AT Uygunluk Beyanının yayınlanmasının sorumluluğu tamamen imalatçıda ya da ürün üzerine yalnızca kendi markasını yazarak piyasaya arz eden o ürünün ithalatçılarında olması, CE teknik dokümantasyonunun ürün pazara arz edildikten sonra 10 yıl süreyle saklanması zorunluluğu, Ürünlerde tip, parti ve seri numarası taşıması zorunluluğu ve ürüne ait uygun harmonize uyumlaştırılmış standart bulunmuyorsa, uygun yerel standartlar veya IEC standartlarının kullanılabilecek olması.

Femko Corporation, 2014/35/AB LVD Yönetmeliği (2014/35/EU LVD Direktifi) kapsamında, alanında uzman mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, elektrikle çalışan cihazların piyasaya arzından önce “Güvenlik Testleri, Teknik Dosya Denetimleri ve CE Belgelendirme” işlemlerinin tümü için profesyonel hizmetler sunan bir belgelendirme kuruluşudur.