Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

FEMKOFEMKO 5 Mayıs 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği” 5 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğiyle, Gaz yakan cihazların uygunluk değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esaslarla bu konuda yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Bunun dışında Üretici firmalarının, İthalatçıların ve dağıtıcıların da sorumlulukları yönetmelikte tanımlandırılmıştır.

Yönetmelikte yapılan belli başlı dikkat çeken bazı değişiklikler şu şekildedir; Etki değerlendirmesi sırasında kapsamı, kurulum bileşenleri gibi öğeleri içine alacak şekilde genişletmenin ekonomik hiçbir fayda getirmeyeceği tespit edildiğinden Direktifin kapsamı genel olarak mevcut halini korumaktadır. Ancak, bağlantı elemanlarının artık CE belgeli olması ve cihazlarla aynı uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinden geçmesi gerekmektedir.

Normal su sıcaklığı 105°C’nin üzerinde olan cihazlara ilişkin GAD istisnası kaldırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, gaz yakıtlı buhar jeneratörleri, sıcak su kazanları ve buhar kazanları listelenen amaçlardan biri (örn. oda ısıtma) için kullanıldıkları sürece kapsama girmektedir.

Yönetmelik, mevcut 3.5 numaralı “rasyonel enerji kullanımı” temel gerekliliğinin, enerjiyle ilgili ürünlere dair eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin 2009/125/EC sayılı Direktifin (“Eko- Tasarım Direktifi”) uygulamaya konulanönlemlerinden birinin kapsamına giren ürünlere yönelik “geçerliliğinin kaldırılmasını” önermektedir. Diğer ürünler bu temel gerekliliği karşılamak zorunda olmaya devam edecektir.

Üretici sözcüğünün tanımına açıklık getirilmiştir: “bir cihaz veya bağlantı elemanı üreten veya tasarlanıp üretilmiş bir cihaz veya bağlantı elemanına sahip olan ve bu cihaz veya bağlantı elemanını kendi adı veya ticari adı altında pazarlayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi…” Geçmişte tüm sorumluluk üreticiye aitken bu değişiklikle birlikte, kendi markası altında ürün satışı yapan perakendeciler üretici olarak sınıflandırılmaktadır.

Üreticilerin GAR’a uyum çalışması kapsamında kendi cihaz veya bağlantı elemanları için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirip ürünlerini belgelemeleri gerekecektir. Bu kapsamda, üreticilerin meydana gelebilecek, öngörülebilir yanlış kullanımları göz önünde bulundurmaları gerekir.

Temel gerekliliklerde üreticileri etkileyecek birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlilerinden biri de cihazların, normal şekilde kullanılmaları halinde sağlığa zararlı bir karbon monoksit konsantrasyonuna neden olmayacak şekilde tasarlanıp üretilmesi gerekliliğidir. Bu gereklilik daha önce sadece bacasız oda ısıtıcıları için geçerliydi, bu nedenle diğer cihaz türlerinin testten geçirilmesi gerekebilir.

Belge verildiği tarihten itibaren maksimum on yıl süreyle geçerlidir. Onaylanmış kuruluşların, sertifikasyonu etkileyen teknoloji/yönetmelik  değişikliklerini üreticilere bildirmeleri gerekir.

Bu yönetmeliğin yayına girmesi ile birlikte eski Yönetmelik olan 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği yayından kalkmıştır.

>>GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ<<

FEMKO

FEMKO

Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. faaliyetlerine 2014 yılında kuruluşu ile başlamıştır. Femko muayene, gözetim, test ve belgelendirme alanında profesyonel ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyerek bu yola çıkmıştır. Alanında tecrübeli mühendis ve personel kadrosuyla sürekli büyüyen ve gelişen bir kuruluştur.

Femko ilgili alanlarda Türkak akreditasyonu ile yürütmüş olduğu tüm faaliyetleri için, gerek A-Tipi Muayene Kuruluşu yetkisi, gerekse Onaylanmış Kuruluş yetkisiyle Uluslararası arenada çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve markalaşma yolunda ilerlemektedir.

FEMKO: Diğer Yazıları
 • Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)

  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)

  İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ kapsamında pilot iller Kırıkkale ve Eskişehir’de devam eden periyodik kontrol temel eğitimleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Say

  Devamı
 • Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önemli güncellemeler yapılarak, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hi

  Devamı
 • OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak) tarafından Muayene kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber üzerinde revizyona gidilmiş olup 31.01.2019 tarihinde yenilenen ilgili R50.01 sayılı Rehberin 8.maddesinde yer alan A tipi muayene kuruluşları için şartlar gün

  Devamı
 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 4 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslarla asansör

  Devamı
 • Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  24 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelikt

  Devamı
 • 2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Yayınlandı (ex. 95/16/AT) Eski yönetmelik olan 95/16/AT Asansör Yönetmeliğinin 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yayından kalkması neticesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansörler ve asans

  Devamı
 • 2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/35/AB Yeni LVD Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipmanlar İle İlgili Yönetmelik 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile 2006/95/EC LVD direktifi yayımdan tamamen kalkmış olup, belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipmanlar yeni

  Devamı
 • TS 12255:2017 HYB Standardı Güncellendi

  TS 12255:2017 HYB Standardı Güncellendi

  Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsayan TS 12255 standardı güncellendi. TSE-HYB belgelendi

  Devamı
 • Asansör bakım yönetmeliği yayınlandı-2015

  Asansör bakım yönetmeliği yayınlandı-2015

  Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl bildirilen Asansör Eylem Planı’nın en önemli hedeflerinden biri olan asansörlere kimlik numarası verilmesi uygulaması artı

  Devamı
 • ISO 9001:2015 Revizyonu

  ISO 9001:2015 Revizyonu

  ISO 9001:2015, standardın yeni versiyonunu, kuruluşların sürdürülebilir gelişmeye yönelik çalışmalarının temel öğelerinden biri olarak konumlandırır ve genel anlamda performansı artırıcı bir araç olarak sunar. Kalite yönetiminde risk tabanlı yakl

  Devamı
 • Zorunlu periyodik Muayene

  Zorunlu periyodik Muayene

  6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerin

  Devamı
 • GOST-R Yerine EAC Belgesi

  GOST-R Yerine EAC Belgesi

  Eski adı ile GOST-R yeni adı ile EAC Rusya sertifikası, ürünleriniz belgelendirilmeden Rusya federasyonu Kazakistan Beyaz Rusya gibi ülkelere ihracat yapamayacağınızın göstergesidir. EAC belgesi olmadan Rusya ya ürünlerin geçişi tamamen durdurulmuştur. H

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  Kontrolsüz Kontroller
  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı
  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Kurumsal Haberler

  Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirilmesi
  TÜRKAK Kapsam Genişletmesi
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel