Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği” 5 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğiyle, Gaz yakan cihazların uygunluk değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esaslarla bu konuda yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Bunun dışında Üretici firmalarının, İthalatçıların ve dağıtıcıların da sorumlulukları yönetmelikte tanımlandırılmıştır.

Yönetmelikte yapılan belli başlı dikkat çeken bazı değişiklikler şu şekildedir; Etki değerlendirmesi sırasında kapsamı, kurulum bileşenleri gibi öğeleri içine alacak şekilde genişletmenin ekonomik hiçbir fayda getirmeyeceği tespit edildiğinden Direktifin kapsamı genel olarak mevcut halini korumaktadır. Ancak, bağlantı elemanlarının artık CE belgeli olması ve cihazlarla aynı uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinden geçmesi gerekmektedir.

Normal su sıcaklığı 105°C’nin üzerinde olan cihazlara ilişkin GAD istisnası kaldırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, gaz yakıtlı buhar jeneratörleri, sıcak su kazanları ve buhar kazanları listelenen amaçlardan biri (örn. oda ısıtma) için kullanıldıkları sürece kapsama girmektedir.

Yönetmelik, mevcut 3.5 numaralı “rasyonel enerji kullanımı” temel gerekliliğinin, enerjiyle ilgili ürünlere dair eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin 2009/125/EC sayılı Direktifin (“Eko- Tasarım Direktifi”) uygulamaya konulanönlemlerinden birinin kapsamına giren ürünlere yönelik “geçerliliğinin kaldırılmasını” önermektedir. Diğer ürünler bu temel gerekliliği karşılamak zorunda olmaya devam edecektir.

Üretici sözcüğünün tanımına açıklık getirilmiştir: “bir cihaz veya bağlantı elemanı üreten veya tasarlanıp üretilmiş bir cihaz veya bağlantı elemanına sahip olan ve bu cihaz veya bağlantı elemanını kendi adı veya ticari adı altında pazarlayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi…” Geçmişte tüm sorumluluk üreticiye aitken bu değişiklikle birlikte, kendi markası altında ürün satışı yapan perakendeciler üretici olarak sınıflandırılmaktadır.

Üreticilerin GAR’a uyum çalışması kapsamında kendi cihaz veya bağlantı elemanları için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirip ürünlerini belgelemeleri gerekecektir. Bu kapsamda, üreticilerin meydana gelebilecek, öngörülebilir yanlış kullanımları göz önünde bulundurmaları gerekir.

Temel gerekliliklerde üreticileri etkileyecek birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlilerinden biri de cihazların, normal şekilde kullanılmaları halinde sağlığa zararlı bir karbon monoksit konsantrasyonuna neden olmayacak şekilde tasarlanıp üretilmesi gerekliliğidir. Bu gereklilik daha önce sadece bacasız oda ısıtıcıları için geçerliydi, bu nedenle diğer cihaz türlerinin testten geçirilmesi gerekebilir.

Belge verildiği tarihten itibaren maksimum on yıl süreyle geçerlidir. Onaylanmış kuruluşların, sertifikasyonu etkileyen teknoloji/yönetmelik  değişikliklerini üreticilere bildirmeleri gerekir.

Bu yönetmeliğin yayına girmesi ile birlikte eski Yönetmelik olan 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği yayından kalkmıştır.

>>GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ<<