Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

FEMKOFEMKO 5 Mayıs 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği” 5 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğiyle, Gaz yakan cihazların uygunluk değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esaslarla bu konuda yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Bunun dışında Üretici firmalarının, İthalatçıların ve dağıtıcıların da sorumlulukları yönetmelikte tanımlandırılmıştır.

Yönetmelikte yapılan belli başlı dikkat çeken bazı değişiklikler şu şekildedir; Etki değerlendirmesi sırasında kapsamı, kurulum bileşenleri gibi öğeleri içine alacak şekilde genişletmenin ekonomik hiçbir fayda getirmeyeceği tespit edildiğinden Direktifin kapsamı genel olarak mevcut halini korumaktadır. Ancak, bağlantı elemanlarının artık CE belgeli olması ve cihazlarla aynı uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinden geçmesi gerekmektedir.

Normal su sıcaklığı 105°C’nin üzerinde olan cihazlara ilişkin GAD istisnası kaldırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, gaz yakıtlı buhar jeneratörleri, sıcak su kazanları ve buhar kazanları listelenen amaçlardan biri (örn. oda ısıtma) için kullanıldıkları sürece kapsama girmektedir.

Yönetmelik, mevcut 3.5 numaralı “rasyonel enerji kullanımı” temel gerekliliğinin, enerjiyle ilgili ürünlere dair eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin 2009/125/EC sayılı Direktifin (“Eko- Tasarım Direktifi”) uygulamaya konulanönlemlerinden birinin kapsamına giren ürünlere yönelik “geçerliliğinin kaldırılmasını” önermektedir. Diğer ürünler bu temel gerekliliği karşılamak zorunda olmaya devam edecektir.

Üretici sözcüğünün tanımına açıklık getirilmiştir: “bir cihaz veya bağlantı elemanı üreten veya tasarlanıp üretilmiş bir cihaz veya bağlantı elemanına sahip olan ve bu cihaz veya bağlantı elemanını kendi adı veya ticari adı altında pazarlayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi…” Geçmişte tüm sorumluluk üreticiye aitken bu değişiklikle birlikte, kendi markası altında ürün satışı yapan perakendeciler üretici olarak sınıflandırılmaktadır.

Üreticilerin GAR’a uyum çalışması kapsamında kendi cihaz veya bağlantı elemanları için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirip ürünlerini belgelemeleri gerekecektir. Bu kapsamda, üreticilerin meydana gelebilecek, öngörülebilir yanlış kullanımları göz önünde bulundurmaları gerekir.

Temel gerekliliklerde üreticileri etkileyecek birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerden en önemlilerinden biri de cihazların, normal şekilde kullanılmaları halinde sağlığa zararlı bir karbon monoksit konsantrasyonuna neden olmayacak şekilde tasarlanıp üretilmesi gerekliliğidir. Bu gereklilik daha önce sadece bacasız oda ısıtıcıları için geçerliydi, bu nedenle diğer cihaz türlerinin testten geçirilmesi gerekebilir.

Belge verildiği tarihten itibaren maksimum on yıl süreyle geçerlidir. Onaylanmış kuruluşların, sertifikasyonu etkileyen teknoloji/yönetmelik  değişikliklerini üreticilere bildirmeleri gerekir.

Bu yönetmeliğin yayına girmesi ile birlikte eski Yönetmelik olan 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği yayından kalkmıştır.

>>GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ<<

FEMKO

FEMKO

Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. faaliyetlerine 2014 yılında kuruluşu ile başlamıştır. Femko muayene, gözetim, test ve belgelendirme alanında profesyonel ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyerek bu yola çıkmıştır. Alanında tecrübeli mühendis ve personel kadrosuyla sürekli büyüyen ve gelişen bir kuruluştur.

Femko ilgili alanlarda Türkak akreditasyonu ile yürütmüş olduğu tüm faaliyetleri için, gerek A-Tipi Muayene Kuruluşu yetkisi, gerekse Onaylanmış Kuruluş yetkisiyle Uluslararası arenada çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve markalaşma yolunda ilerlemektedir.

FEMKO: Diğer Yazıları
 • Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

  Devamı
 • OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

  Devamı
 • TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi

  TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi

  Devamı
 • Labaratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Organizasyonu

  Labaratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Organizasyonu

  Devamı
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile İSG Konusunda İki Yeni Protokol İmzalandı

  Milli Eğitim Bakanlığı ile İSG Konusunda İki Yeni Protokol İmzalandı

  Devamı
 • İş Ekipmanlarının Kontrolleri Artık Yetkin Ellerde

  İş Ekipmanlarının Kontrolleri Artık Yetkin Ellerde

  Devamı
 • İş Hijyeni Ölçümlerinde Yetkili Laboratuvarlar Kapasitelerini Geliştiriyor

  İş Hijyeni Ölçümlerinde Yetkili Laboratuvarlar Kapasitelerini Geliştiriyor

  Devamı
 • Bakan Sarıeroğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Çalışmalara Dikkat Çekti

  Bakan Sarıeroğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Çalışmalara Dikkat Çekti

  Devamı
 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

  Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Yayınlandı

  Devamı
 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

  Devamı
 • Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  Periyodik Kontrolde Akreditasyon Zorunluluğu

  Devamı
 • 2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  2014/33/AB Yeni Asansör Yönetmeliği Yayımlandı

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  Hayat Kurtaran Röle!

  Kurumsal Haberler

  Onaylanmış Kuruluş Yetkilendirilmesi
  TÜRKAK Kapsam Genişletmesi
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel
  TÜRKAK Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Olarak Tescillendi