TS 12255:2017 HYB Standardı Güncellendi

TS 12255:2017 HYB Standardı Güncellendi

Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları yetkili servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsayan TS 12255 standardı güncellendi. TSE-HYB belgelendirme çalışmaları için yapılacak hazırlıklar sırasında, TS 12255:2017 standardının güncel halinin dikkate alarak ve standardın tüm gerekliliklerini sağlayarak TSE’ye başvurması gerektiğini belirtmek isteriz.

Eski standarttan farklı olarak, 24.04.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yeni standartta dikkat çeken bazı hususlar şu şekilde ifade edilmektedir;

Mühendislere ilgili meslek odalarından yetki belgesi
Servis teknik sorumlusu, makina, elektrik, elektrik-elektronik veya mekatronik alanlarında eğitim veren mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinden mezun ve ilgili olduğu meslek odasından yetki belgeli olmalıdır.

En az 50 m2 servis iş alanı ve idari alan
Asgarî servis alanı; servisin hizmet verdiği asansör monte eden ve asansör marka sayısı dikkate alınarak bulunur.

Bünyede bulunan her markaya özel kullanım alanı
Serviste hizmet verilen her marka asansör için yeterli miktarda sarf malzemesi ve yedek parça bulundurulmalı ve bunlar özelliklerine göre uygun şekilde kodlanmalı, raf veya dolaplarda ayrı ayrı muhafaza edilmelidir.

Organizyon şemasının idari alana asılması
Servisin organizasyon şeması ve bu şemada yer alan personelin görevlerini belirten liste müşteri kabul yerine asılmalıdır.

Asansör durak sayısına göre çalışacak personel sayısı
Serviste bulunması gereken asgarî personel sayısı, servisin sözleşme yaptığı asansör durak sayısı dikkate alınarak bulunacaktır.