Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

Önemli Güncelleme: Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yayınlandı – 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önemli güncellemeler yapılarak, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirleyen “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yapılan güncelleme ile Yönetmelik kapsamında asansörü monte edenlerin, yetkili servislerin ve bina yöneticilerinin alması gereken bazı sorumluluk ve yasal gerekliliklerinin daha net bir çizgiyle düzenlenmiş olduğu görüldü. İlgili yönetmelik kapsamında dikkat çeken bazı düzenlemeler şu şekildedir;

Asansör Firmalarına Mesleki Sorumluluk Sigortası Şartı:

Yönetmeliğe göre, asansör yetkili servilerinin sağlaması gereken özelliklere ilave olarak yetkili servisler bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500 bin TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu olarak yer almakta olup yönetmeliğin bu düzenlemesi, yayım tarihinden 12 ay sonra geçerli olacağı ifade edilmiştir.

Kırmızı Etiketli Asansörler Artık Hizmet Veremeyecek:

Periyodik kontrol sonucunda oluşan neticeye göre güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulamaz. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti isteği yapamayacaktır.

Yeşil Etiketi Yoksa Tescil Olmayacak:

Bu yönetmeliğe göre Asansör tescili yapılmadan önce Asansörü yaptıran tarafından ilk periyodik kontrolü yapılmayan ve yeşil etiketi olmayan asansörler için tescil işlemi gerçekleştirilmeyecek. Yine bu yönetmelik asansörün bakımı ve kontrolünde temizleme, yağlanma, kurtarma çalışmaları, ayarlamaları ve bileşen onarımları gibi işlemleri kapsıyor.

Kaza Sorumluluğu Asansör Firmasına Ait:

Bakım esnasında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek teknik bakım ve onarım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servise ait olacak.

Yetkili Servis Sözleşmesi Mutlaka Yenilenmeli:

Yetkili servis sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve 2 yılda bir yenilenmelidir. Yetkili servis sözleşmesinin kapsamı, asansör monte edenin vereceği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde belirlenir.

Montaj Yapan 3 Yıl Parça Temin Etmekle Yükümlü:

Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti altına alınacak. Garanti süresince değiştirilen parçalar da 2 yıl süre ile garanti altında bulunacak. Garanti süresi dahilinde tamir süreci 15 günü aşamayacak. Asansör monte eden kişi ya da kurum, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı yönetmeliğe göre en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlü olacak.

Bina Yöneticilerinin Sorumlulukları:

Asansörlü binada yönetici olan kişiler asansörün bakımını yaptırmak ve bakım ücretini ödemekle yükümlü hale getirildi. Yönetmelikte binalarda engellilerin kullanabileceği asansörün sürekli aktif halde tutulması zorunluğu da yer aldı. Yönetici, asansörde sorun tespit ettiğinde asansörün kullanılmasını engelleyecek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

İdari Para Cezasına Dikkat:

Bu yönetmeliğe uymayan Asansör monte eden firma, yetkili servis ve bina sorumlusu 20.000 TL (yirmibin tl)’ye kadar ceza ödemek zorunda kalabilirler.

FEMKO Denetim ve Belgelendirme, “2014/33/AB Asansör Yönetmeliği” kapmsamında CE Belgelendirme hizmeti veren bir Onaylanmış Kuruluştur. Aynı zamanda da ”Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Asansörler, Kaldırma İletme Makinaları, Basınçlı Ekipmanlar ve Mekanik Tesisatlar”ın Periyodik Kontrolleri ile Elektriksel Ölçümler” konusunda TÜRKAK tarafından akredite “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

>>YÖNETMELİĞİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ<<