OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel

Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak) tarafından Muayene kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber üzerinde revizyona gidilmiş olup 31.01.2019 tarihinde yenilenen ilgili R50.01 sayılı Rehberin 8.maddesinde yer alan A tipi muayene kuruluşları için şartlar güncellenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında OSGB hizmeti veren kurumların, hizmet verdikleri kendi müşterilerine aynı zamanda periyodik kontrol muayenesi hizmeti veremeyeceklerinin de belirtildiği rehberde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine dayalı çatışmaların önüne geçmek için uygulanacak şartlar şu şekilde tanımlanmıştır;

  • ​Ortak Güvenlik ve Sağlık Birimine (OSGB) sahip veya ilişkili olan bir muayene kuruluşunun muayene personelini ve kaynaklarını, OSGB idari yapısı, personeli ve kaynaklarından ayırması, hizmet verilen lokasyonları ve tarafları ayırması, aynı müşteriye hizmet vermemesi vb. şartları sağlaması, belirtilen riskleri analiz ederek ortadan kaldırdığını gösterebilmesi durumunda A tipi muayene kuruluşu olarak kabul edilebilir.
  • A Tipi muayene kuruluşları yürüttükleri muayene faaliyetleri ile ilişkili danışmanlık ve tüzel kişiliğe, tarafa veya müşterisine özel bir eğitim veremez.
  • Ticaret Sicil Gazetesinde amaç ve konuda A tipi muayene kuruluşunun yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyet (örn: muayene ettiği öğeleri tasarlamak, üretmek, tedarik etmek, kurulumunu yapmak, satın almak, sahibi olmak, kullanıcısı veya bakımını yapmak, muayene ettiği ögelerle ilgili danışmanlık yapmak, vb.) yer almamalıdır.
  • Denetim öncesi, muayene kuruluşu TÜRKAK’a mevcut muayene personellerini SGK kayıtları ile birlikte bildirmelidir.

Ayrıca R10.04 rehberi yerine geçen P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü revize edilmiştir. Prosedürde akreditasyon çevrimi, denetimler arasındaki süreler vb. gibi önemli değişiklikler mevcuttur.