LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

LVD Testi ve EMC Testi: Yasal Zorunluluk ve Türkiye’deki Önemi

Elektrikli ve elektronik ürünler, dünya genelinde her sektörde ve her işletmede kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu ürünlerin kullanımı için belli başlı standartlar ve yönetmelikler belirlenmiştir. Bu yönetmelikler, ürünlerin tasarımı, imalatı ve kullanımı sırasında güvenlik, kalite ve performans standartlarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu standartların oluşması için yasal mevzuatlar arasında test ve deney uygulamalarını barındıran birçok yönetmelik bulunmaktadır. Elektrikli ve elektronik ürünler için en önemli iki direktif, düşük voltaj direktifi (LVD) ve elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC)’dir. Bu direktifler, elektrikli ve elektronik ürünlerin tasarımı, imalatı ve piyasaya sürülmesi sırasında uyması gereken minimum elektriksel güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerini belirler. Bu gereklilikler, ürünlerin insan sağlığı, güvenliği ve çevre üzerindeki etkisini sınırlandırır.

LVD Testi, ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılabilecek düşük gerilim seviyelerine sahip olduğunu doğrulamak için yapılır. LVD testi, ürünlerin yüksek gerilim, kısa devre, yalıtım ve topraklama testlerini içerir. Bu testler, ürünlerin güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için yapılır.

EMC Testi ise ürünlerin elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine uygun olduğunu doğrulamak için yapılır. EMC testi, ürünlerin elektromanyetik uyumluluğunu doğrulamak ve çevre ile uyumlu hale gelmesini sağlamak için gerçekleştirilmektedir.

LVD ve EMC testleri, birçok ülke için yasal bir zorunluluktur. Türkiye’de de bu testler, ürünlerin güvenliği için önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü uluslararası mevzuatların gerekliliklerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri gerçekleştirmektedir. Tüm bu yasal süreçlere bağlı olarak; Ulusal ve Uluslararası Yönetmeliklere uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanmıştır.

Bir ürünün piyasaya arzı için yapılması gereken testlerde, Türkak tarafından akredite edilmiş test laboratuvarları, LVD ve EMC testleri için gerekli olan tüm testlerin gerçekleştirilmesi ve uygunluğun sağlanması için önemli bir rol üstlenmektedirler.

Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

Bu nedenle, akredite test laboratuvarlarına başvurmak, daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmek için en iyi yoldur. Ayrıca, akredite test laboratuvarları, LVD ve EMC testlerinin yasal zorunluluklarını karşılamak için de gereklidir. Ürünlerin piyasaya sürülmesinden önce LVD ve EMC testlerinin yapılması, ürüne CE işaretini iliştirebilmek için önemli bir basamağı oluşturmaktadır. CE belgesi, ürünlerin AB pazarına girmesi için bir gerekliliktir ve bu belge, ürünlerin AB standartlarına uygun olduğunu gösterir.

Sonuç olarak, LVD ve EMC testleri gibi karmaşık testlerin doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için güvenilir test laboratuvarlarından destek almak gereklidir. Ayrıca, akredite test laboratuvarları, yasal zorunlulukları karşılamak, CE belgesi almak ve tüketicilerin güvenini kazanmak için de gereklidir. Firmalar, izlenebilirliği olmayan test uygulamalarından kaçınarak, güvensiz testler yapmak veya yaptırmak yerine akredite test laboratuvarlarına başvurarak hem maliyetlerini düşürebilir hem de daha doğru sonuçlar elde ederek uluslararası tanınırlığın vermiş olduğu güvenle ürünlerini piyasaya rahatça arz edebilirler.

Koray Gündoğdu

Kurucu / Genel Müdür Koray Gündoğdu

03.11.1983 yılında İzmirde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin oğlu olan Koray GÜNDOĞDU, İlköğrenimini Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, Orta Öğrenimini de Karataş Lisesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatında Fizik bölümü üzerine Yüksek Öğrenimini gerçekleştirdikten sonra, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bölümü üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından kariyerini Uygunluk Değerlendirme sektörü üzerine devam ettirmeye karar vermiştir.

10 yıllı aşan tecrübe ve deneyimleri süresince Uygunluk Değerlendirme sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi ilke edinmiştir. 2014 yılında Femko Şirketini kurarak kısa sürede markalaşma adına köklü adımlar atmış ve Uluslararası areneda bir Türk firmasının adınından söz ettirmiştir.

Linkedin den Takip Edin Koray Gündoğdu: Diğer Yazıları
 • Standartların Gücü!

  Standartların Gücü!

  Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Devamı
 • Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

  Devamı
 • RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

  Devamı
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel