Yönetim Sistemleri Neden Varki?

Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

Bir ürün satın aldığınızı düşünün ve gerçekten hayal kırıklığına uğradığınızı…

Belki bir araba, bir cep telefonu ya da belki de bir kalem gibi daha az pahalı da olabilir. Bu ürünü aldınız ve ürün arızalı çıktı. Bu durum sizi nasıl hissettirirdi? Hatta biraz daha ileri gidelim ve arızalı çıkan ürünün yaratabileceği riske göre bu durumun hayatınıza mal olduğunu…

Bu gibi durumlar beraberinde birçok zaman alıcı ve can sıkıcı diyaloglara, bazen ise çözümsüzlüklere de yol açabileceği gibi, işletmeler için prestij ve güven kaybına, tüketiciler içinse stresli ve kaygılı bir sürecin içinde bulunulmasına yol açmaktadır.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için Yönetim Sistemlerinin varlığı işte tam da bu noktada devreye girmektedir. Memnuniyetsiz olmadan önce ürün veya hizmetle ilgili sorunları önlemek, müşterilerin memnuniyetini sağlamaya yardımcı olmak maksadıyla kök neden analizlerinin yapıldığı, risklerin tespit edildiği, planlı bir şekilde çalışıldığı, süreçlerin uygulanabilirliğinin kontrol edildiği, hedef ve politikaların oluşturulduğu ve yapılan tüm uygulamaların analizleri sonucunda gerekli önlemlerin alınarak sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket edildiği bir sistem gerçek anlamda birçok olumsuz senaryonun önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Bilgi devrimi ve hızla değişen teknolojiler rekabet ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Bu da işletmeler için yeni müşteriler edinmeyi zorlaştırmakta ve ek maliyetlerin oluşabilmesine neden olmaktadır. Müşterileri kazanmak kadar aynı zamanda elde tutmak da artık son derece önemli ve bir o kadar da zor süreçleri barındırmaktadır. Burada bilinmesi gereken gerçekse, müşterileri elde tutmak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve onları tatmin etmek için uygulanan politikalarla başlar. Müşterilerini tatmin edemeyen bir işletme hayatta kalamaz. Bir yönetim sistemi, işinize uygun ürün veya hizmetleri en iyi şekilde  sunmak için ne yapmanız gerektiğini belirleyerek, müşteriyi memnun edebilmek adına merkezi bir rol oynar.  Müşteri memnuniyetinin yüksek olması ise yeni müşteriler, daha çok kazanç ve işletmenin daha çok büyümesi anlamını taşımaktadır.

Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

Kurumsal ve adını duyurmuş birçok büyük şirket, gelişme dönemlerinde profesyonel olarak yönetim sistemlerini kullanıp uygulayarak işletmelerinin büyümelerini sağlamaktadırlar. Ancak ülkemiz şartlarında pek çok işletme yönetim sistemlerinin varlığını kâğıt üzerinde göstermekte ve gerçek anlamda uygulamayıp gereksiz dokümantasyon ve zaman kaybı olarak görmektedirler. Oysaki yönetim sistemlerinde “kişiler değişir sistemler kalıcıdır” mantığı esastır. İşletmeleri çalışanlarına kişisel bazda bağımlılıktan kurtaran bu yönetim sistemleri, gerçek anlamda uygulandıklarında işletmelerin her zaman ayakta kalmasını sağlamaktadırlar. Ne yazık ki ülkemizdeki pek çok işletme sahibinin konuyla ilgili bilgi yetersizliği olduğundan dolayı, bu mantığın sistemsel olarak yerleşememesi, işletmelerin genelde çalışanlarına kişisel anlamda bağımlı olarak ayakta kalmaya devam etmelerine neden olmaktadır. Bu da işletmelerin üretim veya hizmet kalitesine bağlı olarak müşteri potansiyelinin artmasına ve büyümesine her zaman engel teşkil etmektedir. Bu bakış açısına sahip işletmeler, iki ileri bir geri şeklinde devam edip hiçbir ilerleme ve gelişme gösteremeden varlıklarına devam etmektedirler.

Ayça Demirok

Uygunluk Değerlendirme Koordinatörü Ayça Demirok

Konya’da dünyaya gelen Ayça Demirok küçük yaşta teknik konulara ilgisinin başlaması  sebebiyle meslek olarak hayali olan mühendisliği seçmiş ve Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini almıştır. Mezun olduktan sonra 2 yıl ısıtma-soğutma, havalandırma, doğalgaz tesisatı projelendirme ve uygulama alanlarında çalışmalarını sürdürmüş daha sonra da kauçuk üretimi üzerine ihracat yapan bir firmanın dış ticaret departmanında kariyerine devam ederek bu görevi nedeniyle bir süre Kosova’da yaşamıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra İzmir’de yaşamak istemesi sebebiyle kariyer çalışmalarını burada sürdürmeye karar vermiştir. Otomatik araç yıkama sitemleri üzerine üretim faaliyeti gösteren DBF Makina firmasında “proje ve ürün yöneticisi” olarak göreve başlamıştır. Burada tank yıkama projesi (Irak) ve metro yıkama projeleri (İstanbul, Antalya) gibi önemli projelerde görev aldıktan sonra firmada yaşanan ekonomik krizden kaynaklı sıkıntılar sebebiyle buradaki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Daha önce Konya ve Kosova’da görev aldığı firmanın İzmir’de şube açması sebebiyle yollarının tekrardan kesişmesi üzerine aynı firmada Kalite Kontrol Mühendisi olarak göreve başlayıp, ileriki dönemlerde de Dış Ticaret Departmanında çalışmalarını sürdürmüştür. Belli bir süre sonra firmanın İzmir şubesini kapatmak zorunda kalmasından kaynaklı firmayla yollarını ayırdıktan sonra İzmir’in büyük inşaat projelerinden olan Ege Perla AVM Rezidans projesinin en başından projenin tamamlanmasına kadarki süreçte Şantiye Şefi olarak görev almıştır.

Son olarak, Uluslararası Mevzuat ve standartlara uygunluğun değerlendirildiği bir Onaylanmış Kuruluş olan Femko Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim ve Belgelendirme Şirketinde “Kalite Yönetim Temsilcisi” olarak görevini yürüten Ayça Demirok, kariyerine “Uygunluk Değerlendirme Koordinatörü” olarak devam etmektedir.

Linkedin den Takip Edin Ayça Demirok: Diğer Yazıları
 • Standartların Gücü!

  Standartların Gücü!

  Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Devamı
 • Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

  Devamı
 • RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

  Devamı
 • LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

  Devamı
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel