RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

Türkiye'deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır. Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

Bugünün dünyası çok fazla bağlantılı hale geliyor. Nesnelerin interneti üstel hızda arttıkça, giderek daha fazla cihaz veri iletmek ve almak için RF spektrumu aracılığıyla birbirine bağlanıyor. Ürün tasarımı veya RF spektrumu içeren ürünlerin uyumluluğu ile ilgileniyorsanız, ürününüzü başarılı bir şekilde pazara sunabilmeniz için gereksinimlerdeki değişikliklerden haberdar olmanız gerekir. İşte tam da burada 2017 yılında hayatımıza giren RED Direktifi yani 2014/53/EU Radyo Ekipmanları Direktifi’nin en güncel yönergesinden bahsedeceğiz.

RED direktifi, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve kablosuz cihazların piyasaya sürülmesi için gereken şartları belirleyen bir yönergedir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan tüm radyo ekipmanları için uygunluk gereksinimlerini belirleyen RED (Radio Equipment Directive) direktifi, üreticiler için oldukça önemli bir mevzuattır. RED direktifine göre, AB ülkelerinde satılan tüm radyo ekipmanları, uygunluk gereksinimlerini karşılamalı ve uygunluk belgesi almalıdır. Bu kapsamda, RED direktifi ile uyumlu olması gereken ürünler arasında, kablosuz iletişim cihazları, telsizler, antenler, radyo vericileri, Bluetooth cihazları ve Wi-Fi ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır.

Radyo Ekipmanları Direktifi (RED) kapsamında üretilen radyo ekipmanlarının uygunluğunun test edilmesi ve belgelendirilmesi zorunludur. RED direktifi, AB üye ülkelerinde pazarlanan ve/veya kullanılan tüm radyo ekipmanları için geçerlidir. Bu kapsamda, üreticiler radyo ekipmanlarının RED direktifine uygun olup olmadığını test etmek ve uygunluğunu belgelendirmek zorundadırlar. Üreticiler, RED direktifine uygunluğu belirleyen ve CE işaretinin kullanımına izin veren konformite değerlendirme prosedürlerini takip etmelidirler.

RED testleri, uygunluğun test edilmesi ve belgelendirilmesi için gereklidir. RED direktifine uygun olmayan radyo ekipmanları piyasaya sürülemez veya kullanılamaz ve AB üye ülkelerinde yasal yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, RED testleri, radyo ekipmanı üreticileri için önemli bir yasal gereklilik ve kalite güvence prosedürüdür.

RED direktifine göre, kablosuz cihazların piyasaya sürülebilmesi için üreticilerin cihazlarını birtakım testlere tabi tutmaları gerekmektedir. Ürünlerin hangi kategoride olduğuna ve hangi testlere tabi tutulması gerektiğine ilişkin bilgi, RED direktifinde belirtilmektedir. Üreticiler, bu bilgilere göre ürünlerinin hangi testlere tabi tutulması gerektiğini ve hangi belgelerin alınması gerektiğini belirleyebilirler.

Türkiye’deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi Türkiye’de üretim yapan birçok firma, EMC testleri ve LVD testlerini bile yeni yeni öğrenmekte ve uygulamaktadır. Bunun nedeni, üreticilerin bu testlerin önemini tam olarak anlamamış olması ve konuya yeterince yatırım yapmamalarıdır.

Bununla birlikte, Türkiye’deki kamu otoritelerinin de RED direktifi hakkında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum, direktife uygunluk konusunda bazı belirsizliklerin oluşmasına neden olmaktadır.

Femko, Türkiye’de EMC ve LVD testleri ve belgelendirme hizmetleri sunan bir kuruluştur ve RED direktifi kapsamında üreticilerin ürünlerinin uygunluğunu belgelendirmelerine yardımcı olmaktadır. RED direktifine göre, üreticilerin ve ürünlerin yasal olarak testlerini ve belgelendirmelerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu, ürünlerin güvenliği, elektromanyetik uyumluluğu ve insan sağlığına uygunluğunu sağlar ve üreticilerin AB pazarında kabul edilebilirliğini artırır.

Sonuç olarak, Türkiye’deki üreticilerin RED direktifi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve EMC ve LVD testleri ile uygunluk belgesi almak için yetkili kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir. Femko gibi deneyimli kuruluşlar, üreticilerin ürünlerinin RED direktifi kapsamında uygunluğunu değerlendirmek ve belgelendirme süreçleri için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

Son olarak; Radyo Ekipmanları Direktifi (RED) kapsamına giren ürünler, kablosuz iletişim, radyo frekansı (RF) spektrumunda çalışan, veri iletimi yapan veya alıcı cihazlar gibi birçok farklı ürünü içerir. Bu ürünleri daha iyi tanımlamak adına aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Wi-Fi ağları için kullanılan erişim noktaları, yönlendiriciler ve cihazlar
 • Bluetooth bağlantıları için kullanılan kulaklıklar, hoparlörler, klavyeler ve fareler
 • Kablosuz sensörler ve ölçüm cihazları
 • Mobil cihazlar (akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar vb.)
 • Hücresel mobil/taşınabilir/sabit (5G/4G/3G) – baz istasyonları ve tekrarlayıcılar dahil
 • Uzaktan kumandalı oyuncaklar ve diğer benzer cihazlar
 • Kablosuz alarm sistemleri
 • Kablosuz çözümlerle çalışan medikal cihazlar (örneğin, tıbbi monitörler, kalp pili, işitme cihazları vb.)
 • Kablosuz cihazlarla çalışan otomasyon ekipmanları (örneğin, akıllı ev cihazları, akıllı şehir sistemleri vb.)
 • Radyo frekansı etiketleri (RFID’ler)
 • Kablosuz haberleşme cihazları (örneğin, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, RFID vb.)
 • Radyo erişim noktaları, yönlendiriciler ve cihazlar
 • Veri iletimi yapan veya veri alan radyo ekipmanları (örneğin, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler vb.)
 • Kablosuz cihazlarla çalışan akıllı ev sistemleri (örneğin, akıllı termostatlar, akıllı aydınlatma sistemleri, akıllı kapı kilitleri vb.)
 • Kablosuz müzik sistemleri ve hoparlörler
 • Kablosuz alarm sistemleri ve güvenlik sistemleri
 • Kablosuz sensörler ve ölçüm cihazları (örneğin, nem sensörleri, sıcaklık sensörleri, nemlendiriciler, havalandırma cihazları vb.)
 • Tıbbi cihazlar (örneğin, monitörler, kalp pili, işitme cihazları vb.)
 • Otomasyon ekipmanları (örneğin, fabrika otomasyon sistemleri, bina otomasyon sistemleri vb.)
 • Kablosuz kumandalı oyuncaklar

Koray Gündoğdu

Kurucu / Genel Müdür Koray Gündoğdu

03.11.1983 yılında İzmirde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin oğlu olan Koray GÜNDOĞDU, İlköğrenimini Kazım Karabekir İlköğretim Okulunda, Orta Öğrenimini de Karataş Lisesinde tamamlamıştır. Eğitim hayatında Fizik bölümü üzerine Yüksek Öğrenimini gerçekleştirdikten sonra, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bölümü üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından kariyerini Uygunluk Değerlendirme sektörü üzerine devam ettirmeye karar vermiştir.

10 yıllı aşan tecrübe ve deneyimleri süresince Uygunluk Değerlendirme sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi ilke edinmiştir. 2014 yılında Femko Şirketini kurarak kısa sürede markalaşma adına köklü adımlar atmış ve Uluslararası areneda bir Türk firmasının adınından söz ettirmiştir.

Linkedin den Takip Edin Koray Gündoğdu: Diğer Yazıları
 • Standartların Gücü!

  Standartların Gücü!

  Standartlar, teknolojik ilerlemeler ve endüstri ihtiyaçlarına yanıt olarak sürekli olarak revize edilmektedir. Yeni standartlar, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için sürekli olarak geliştirilmektedir. Standartların evrimi, daha güvenli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

  Devamı
 • Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?

  Türkiye'de en sıkıntılı konulardan birisi de yine bir çok ürünün, test raporu olmadan veya sahte test raporları ile piyasaya arz edilmeye devam edilmesinin önüne geçilememesidir. Bu konuda üreticiler süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için görüş almaya çalıştıkları ve konunun uzmanı olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi kaynaklı yanıltılmakta ve bu işi ticari bir sahtekarlığa döken bazı kişiler tarafından ise direkt kandırılmaktadırlar. Bu sıkıntıların en aza indirgenmesi için ilgili otoritenin ve yetkililerin ilk ele alması gereken konu, "Üreticilerin" bilinçlendirilmesi ve eğitimi üzerinde Bakanlığın daha aktif rol oynamasının sağlanmasıdır. Türkiye’de üretim yapan ve ticari sicil kayıtları bulunan tüm firma yetkililerine resmi bir yazı göndererek bu alanda farkındalık yaratılması için ilk adım atılabilir. Bunun dışında "Tüketiciler" için ise, güvenlik standartlarına uygun ve sertifikalı ürünler satın almaları konusunda bilinçli olmaları yönünde yine aynı şekilde farkındalık yaratacak görsel ve işitsel iletişim kanalları üzerinden tavsiyelerde bulunulmalıdır.

  Devamı
 • LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  LVD & EMC Testlerinin Önemi ve Yasal Zorunluluk

  Özellikle LVD ve EMC testleri gibi karmaşık ve kapsamlı testler, özel ekipman, deneyimli personel ve ölçülebilir sonuçlar gerektirir. Bu nedenle, bu testleri firmaların kendi bünyelerinde yapmak, hem yüksek maliyetlere hem de yanlış sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, hatalı test sonuçları, ürünün performansı ve güvenliği hakkında yanlış bir izlenim yaratabilir ve hatta tüketici güvenini kaybetmeye yol açabilir.

  Devamı
 • Kontrolsüz Kontroller

  Kontrolsüz Kontroller

  Tüm bu durumların önüne geçilebilmesi adına, bu işi yapan firmaların belirli bir seviyeye çekilebilmesi için ilk olarak akreditasyon zorunluluğunun en kısa sürede ve daha geniş bir kapsam içinde uygulanması sağlanarak önemli bir adım atılabilir. Hem izlenebilirlik hem de tek seslilik için ortak bir dil geliştirilmesi kaçınılmaz bir durum gibi gözükmektedir. Yapılan denetimlerin aynı seviyeye çekilebilmesi adına haksız rekabeti önlemek amacıyla eşit şartlarda firmalar tarafından denetimlerin sağlanması gerekmektedir.

  Devamı
 • Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye’nin Denetim Mekanizmasıyla İmtihanı

  Türkiye de birçok yetkisiz ve izlenebilirliği olmayan kişi veya kuruluşların kendi başlarına denetim yapabildiği, sahada yapılan denetimlerin gerçek anlamda yapılıp yapılmadığının kanıtlanamadığı ve devletin ilgili otoritelerinin de bir takip mekanizması kurmayı bir türlü başaramadığı sistem karşısında, gerçek anlamda bu işe gönül veren denetim kuruluşları sonu olmayan bir girdabın içine doğru yol almaktadırlar.

  Devamı
 • Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Yönetim Sistemleri Neden Varki?

  Aslında konuyu şöyle de özetleyebiliriz, kalite yönetim sistemine sahip olmayan büyük bir işletme ile kalite yönetim sistemine sahip olan küçük bir işletme arasında kıyaslama yapacak olursak, küçük işletme ürün/hizmet kalitesiyle rakibi olan büyük işletmeyi kesinlikle gölgede bırakması muhtemel olacaktır.

  Devamı
 • Hayat Kurtaran Röle!

  Hayat Kurtaran Röle!

  Evlerde, iş yerlerinde ve birçok noktada artık akım röleleri mutlak suretle kullanılmalı ve hayati önem taşıdığı için ne olursa olsun devre dışı bırakılmamalıdır. Kaçak akım röleleri seçilirken insan hayatı için 30 mA, yangın tehlikesi için de 300 mA’lik anma kaçak akım değerine sahip olanlar tercih edilmelidir.

  Devamı
 • Yazarlarımız

  Populer Makaleler

  8 uzman gorusu standartlar femko koray gundogdu
  Standartların Gücü!
  9 uzman gorusu guvenli elektrikli urun femko koray gundogdu
  Piyasadaki Elektrikli Ürünlerin “%” Kaçı Güvenli?
  7 uzman gorusu red testi radyo telekominikasyon ekipmanlari femko koray gundogdu
  RED: RF Spektrumu İçeren Ürünlerin Uyumluluğu

  Kurumsal Haberler

  turkak akredite test laboratuvari emc lvd femko
  Laboratuvar Akreditasyonumuz Yayınlandı
  bursa belgelendirme test laboratuvar periyodik kontrol femko
  Bursa Ofisimiz Hizmete Girmiştir
  39.avrupa komisyonu asansor calistayi 1
  39. Asansör NB Grup Toplantısı Yapıldı

  Sektörel Haberler

  is ekipmanlari yonetmeligi 2022 femko akredite periyodik kontrol muayene
  Güncel: Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ Yayımlandı
  periyodik kontrol personeli temel egitim sertifikasi zorunlulugu femko2
  Periyodik Kontrol Personelleri İçin Zorunlu Eğitim Uygulaması Hakkında Güncel Duyuru (Bakanlık Duyurusu)
  osgb periyodik kontrol turkak akreditasyon 2019 femko sektorel haber
  OSGB Firmalarının Periyodik Kontrol Yapmasına Yasal Engel